Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt, Recenze textu

Kritéria banky pro poskytnutí úvěru podniku.

Kritéria banky pro poskytnutí úvěru podniku. A. Dosavadní vývoj - 3 až 5 letý vývoj, tržby, zisk (Z/T), aktiva, pasiva, placení dosavadních úvěrů B. Současný stav - bonita, míra zadluže ...
Pokracuj

PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT - SEMINáRNí PRáCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s.

VŠB - TECHNICKá UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKá FAKULTA  PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT - SEMINáRNí PRáCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s.          ...
Pokracuj

Manažer řídí sebe sama

Tréning na SELF MANAGEMENT Manažer řídí sebe sama Obsah : Manažer řídí sebe sama Hodnotový svět manažera Náš manažer v zátěži a stresu Svět strategie vyvěrá za světa v& ...
Pokracuj

Motivace a zvyšování úrovně výkonu

SLEZSKá UNIVERSITA OBCHODNĚ PODNIKATELSKá FAKULTA V KARVINÉ Seminární práce z předmětu management obchodních podniků Motivace a zvyšová ...
Pokracuj

P procesy (rozdělení procesů do skupin, vazby mezi P skupinami)

P procesy (rozdělení procesů do skupin, vazby mezi P skupinami) projekty se skládají z procesů proces = série činností přinášející s sebou výsledek Kategorie projektových procesů procesy projektového ř&iacu ...
Pokracuj

Management pro budoucnost je přechod principů managementu podniků uplatňovaných na sklonku XX. století do století XXI.

Úvod Management pro budoucnost je přechod principů managementu podniků uplatňovaných na sklonku XX. století do století XXI. Je všeobecně uznávaný fakt, že tento přechod není prostě kontinuální. Řada prací ...
Pokracuj

Semestrální práce z managementu

Semestrální práce z managementu OBSAH: Plánování Kvadrant cílů Rozpracování metody MBO na konkrétním příkladě Metoda SWOT Znázornění va ...
Pokracuj

Manager v procesu řízení

Manager v procesu řízení vlastnosti manažera, profilující charakteristiky osobnosti role manager manažerské dovednosti Vlastnosti managera:a) emociální odolnost b) činorodost c) znalost základních faktů d) sebepoznání e) ...
Pokracuj

Manažerské informační systémy

Manažerské informační systémy ÚvodPřístupy k řízení sociálně-ekonomických systémů a k otázkám jejich chování byly v uplynulých obdobích pod výrazným vlivem technick&yacut ...
Pokracuj

Managerské funkce

Managerské funkce model bazický – historicky nejstarší, definující 4 základní skupiny činností plánování organizování (vlastní koordinace činností-funkce „dispečera“, tj. rozdělov ...
Pokracuj

Referaty Management

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21