Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

Multikriteriální hodnocení technické úrovně výrobku

ELABORáT č. 4 z předmětu: HODNOTOVá ANALÝZA na téma: Multikriteriální hodnocení technické úrovně výrobku                   ...
Pokracuj

Analýza struktury objektu řešení – pozitivní a nežádoucí působení (efekty) mezi prvky struktury objektu

Vysoké učení technické Brno Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně                   Hodnotová analýza - Elaborát Č. 1 Analýza struktury objektu řešení – pozitivní ...
Pokracuj

Výroba mýdel a saponátů

Výroba mýdel a saponátů Podstatu mýdla tvoří směs alkalických solí vyšších mastných kyselin. Princip jeho výroby spočívá ve zmýdelňování tuků alkalickými prostředky, ja ...
Pokracuj

Vyhodnocení informací

Vyhodnocení informací Při získávání informací dávají dotazovaní přednost: internet tiskoviny jiné média muži 13 14 3 ženy 8 8 5 Na otázku “pracujete s internetem&rd ...
Pokracuj

Marketingové přístupy při prosazování inovací v tržním prostředí

Marketingové přístupy při prosazování inovací v tržním prostředí Inovační aktivity musí být proto neoddělitelnou součástí podnikatelské strategie společnosti zaměřené na udržen&i ...
Pokracuj

Zkušenosti vybraných společností s aplikováním metodiky BSC

Zkušenosti vybraných společností s aplikováním metodiky BSC R. Kaplan a D. Norton publikovali článek „The Balanced Scorecard - Measures that Drive Performance“ v odborném časopise Harvard Business Review, leden - únor 1992. Zde popisovali sv& ...
Pokracuj

Diagnostika tvůrčích schopností a metody rozvoje tvořivosti. Zjednodušený model tvůrčího myšlení.

Diagnostika tvůrčích schopností a metody rozvoje tvořivosti. Zjednodušený model tvůrčího myšlení. Umí-li někdo pěkně malovat, ale dokáže jen kopie a nevytváří nic nového, nevyužívá ...
Pokracuj

Vyberte dva nejzávažnější problémy našich podniků a navrhněte jejich variantní řešení (inovace, výko

Vyberte dva nejzávažnější problémy našich podniků a navrhněte jejich variantní řešení (inovace, výkonnost, fluktuace, platební neschopnost, nízká rentabilita) Pracovníci a sociální klima. Sebeuspokojen ...
Pokracuj

Silné a slabé stránky podniku, jejich hodnocení a využití

Silné a slabé stránky podniku, jejich hodnocení a využití Analýza situace podniku marketéři tak získávají přehled o různých faktorech, které ovlivňují schopnost vytvořit vztahy se zákazníky uží ...
Pokracuj

Jak předcházet neúspěchu podniku.

Jak předcházet neúspěchu podniku. Neúspěch podniku souvisí s konkurenceschopností a se strategií. Strategie - nevyjasněnost 1) Výrobní program - co vyrábět, vytvářet inovační klima 2) Výrobní profil ( a technologi ...
Pokracuj

Referaty Management

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21