Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

ANZLÝZA PRACOVNíHO ČASU

ANZLÝZA PRACOVNíHO ČASU

Osnova:

1. Úvod

2. Můj pracovní týden

3. Rozbor jednoho dne

4. Rozbor úkolů a cílů

5. Časový rozvrh 33637sqp54rke5j

6. Analýza uplynulého dne, jakých chyb jsem se dopustil

7. Jak by to mělo vypadat

8. Závěr
Úvod

V předmětu Časový management jsem dostal za úkol zpracovat analýzu pracovního času . Pro zpracování své seminární práce jsem se rozhodl rozebrat po časové stránce

můj vlastní pracovní týden. Snažil jsem se použít poznatků z časového managementu a zjistil jsem, že mnoho věcí jsem dělal špatně, to vše viz. Seminární práce. qk637s3354rkke

Naplánovaný týden v mém diáři

PONDĚLí: 8.00 – 10.00 - pravidelné cvičení

10.00 – 13.00 - cesta do školy

13.00 – 16.00 - návštěva knihovny

16.00 – 18.00 - škola

18.00 – 22.00 - příprava na zkoušku

ÚTERÝ: 8.00 – 13.00 - škola

13.00 – 14.00 - oběd

14.00 – 15.00 - zastávka ve městě

15.00 – 17.30 - příprava na zkoušku

17.30 – 19.00 - úklid + večeře

19.00 – 20.30 - návštěva přítelkyně

21.00 – 22.00 - posilovna

22.00 – 23.00 - návštěva restauračního zařízení

STŘEDA: 8.00 – 14.00 - opakování přípravy na zkoušku

12.00 – 13.00 - oběd

13.30 - 15.30 - vyzvednutí přítelkyně ze školy + procházka

15.30 – 18.30 - opakování na zkoušku

18.30 – 20.00 - návštěva bazénu

20.00 - 24.00 - návštěva kamaráda

ČTVRTEK: 9.00 – 12.00 - zkouška

12.00 – 12.30 - oběd

13.00 – 16.30 - cesta domů ze školy

16.30 – 20.00 - posezení s přítelkyní po úspěšné zkoušce

20.00 – 22.00 - sledování televize

PáTEK: 7.00 - 8.00 - odjezd do města za kamarády

9.00 - 10.00 - odjezd s kamarády na hory

10.00 – 14.00 - výšlap na horu

14.00 – 15.30 - oběd + siesta

15.30 – 17.30 - sledování lyžařských závodů

17.30 – 19.30 - odchod na vlak

19.30 – 21.00 - cesta domů

21.00 – 23.00 - návštěva restaurace

SOBOTA: 9.00 – 12.00 - pracovní náplň

12.00 – 13.00 - oběd

13.00 – 17.00 - volno – společný program s přítelkyní

17.00 – 18.00 - pracovní náplň

18.00 – 19.00 - odpočinek

19.00 - 04.00 - společný program s přítelkyní

04.00 – 04.30 - cesta domů

NEDĚLE:10.00 – 12.30 - studium na další týden

13.00 – 14.00 - oběd

14.00 – 16.00 - studium na další týden

16.00 - 18.00 - pomoc bratrovi při stavbě domu

18.00 – 20.00 - kino

20.00 – 22.00 - posezení po tenise

I. Průběh jednoho z dnů:

6.00 - vstávám, hygiena, snídaně, balení potřeb na hory

7.00 - odjezd do města za kamarády

8.15 - domluva s kamarády ohledně cesty a programu

9.00 - odjezd na hory

9.15 - přestupní stanice

10.00 - příjezd do cílové stanice

10.15 - nákup nezbytných potravin na celý den v samoobsluze

10.30 - po červené výstup na horu

12.00 - zastávka na odpočívadle v půli cesty + občerstvení

13.00 - zastávka z důvodu únavy

14.00 - dosažení vrcholu + oběd s posezením v restauraci

15.00 – výměna mokrého prádla + plánování cesty zpět

15.30 - 1. kolo lyžařských závodů

16.30 - přestávka; čaj s rumem na zahřátí

17.30 - 2. kolo lyžařských závodů

17.45 - pospícháme na vlak

19.15 - příchod na nádraží a občerstvení

19.30 - odjíždíme vlakem

20.15 - přestupní stanice

20.30 - rozloučení s kamarády, já po pokračují dále

21.00 - příjezd domů

21.15 – příchod do restauračního zařízení a vyprávění

21.45 – příchod k přítelkyni

23.45 – návrat domů, umyji se a jdu spát

II. Rozbor úkolů a cílů:
Ze dne jsem si vybral priority, které bych chtěl zvládnout a stanovil jsem si jejich cíle.

ÚKOL CíL

  • vidět lyžařské závody kulturní vyžití

  • zastavit se ve městě nechat vyvolat film, koupit CD

  • návštěva přítelkyněodpočinek, pobavení

  • příprava na zkouškuúspěšné zvládnutí

Po seřazení dle důležitosi: Podle analýzy ABC bych seřadil:

1) lyžařské závody A) nejdůl. úkoly · vidět lyžařské závody

2) příprava na zkoušku ·příprava na zkoušku

3) návštěva přítelkyně B) méně důl. úkoly · návštěva přítelkyně

5) návštěva ve městě C) nejméně důl. úkoly · návštěva města

III. Časový rozvrh

naplánovaný čas skutečný čas

Výlet na hory (závody) 10 hod 14 hod.

Příprava na zkoušku 2 1/2 hod 0 hod.

Návštěva přítelkyně 2 1/2 hod. 2 hod.

Návštěva ve městě 1/2 hod 0 hod.

Celkem: 16 hod. 16 hod.

  • Úkoly, které jsem splnil ¨ výlet na hory (závody)

¨ návštěva přítelkyně

  • Úkoly, které jsem nesplnil ¨ zastávka ve městě

¨ příprava na zkoušku

 

 

IV. Analýza uplynulého dne

 

Po nahlédnutí do mého diáře mi denní náplň zabrala 16 hod a skutečná činnost také 16 hod. Ale stala se zde celá řada chyb a nečekaných problémů. V prvé řadě jsem si naplánoval celý den a nenechal si žádnou rezervu na nečekané události a prodlevy či změny plánu. Nesplnil jsem všechny úkoly, které jsem si stanovil a to z toho důvodu, že můj prioritní úkol (výlet na hory) mi zabral daleko více času než jsem předpokládal, a ve zbylém čase jsem dělal něco jiného než jsem původně chtěl. To je možná ukazatel mé nedostatečné sebekázně. Dále byla učiněna chyba už při plánování, když jsem chtěl po vyčerpávajícím výletu na hory ještě zvládnout studium. Správně mělo být naplánováno zhruba 13 až 14 hod místo mých 16 hodin a zbylý čas by byl vyčerpán na nečekané záležitosti. Kdybych si naplánoval jen 13 až 14 hod nemusel bych některé úkoly překládat na další den jako: návštěva města či učení.

V. Jak by to mohlo vypadat

 

7.00 – 8.15 - příjezd do města

8.15 - 8.45 - návštěva města

9.00 – 16.30 – výlet s kamarády na lyžařský závod

16.30 – 18.00 - cesta domů

18.00 – 18.30 - relax + večeře

18.30 – 21.00 - učení

21.00 - 23.30 - návštěva přítelkyně


Závěr :

Analýzou vlastního času jsem dospěl k závěru, že umění řídit svůj čas je opravdu velice důležité a potřebné v každodenním životě. Ten kdo neumí řídit svůj vlastní čas, bere si hodně úkolů, které ani nemůže splnit, nebo chaoticky řeší další a další aniž by byl předchozí dořešen, nemůže jistojistě dosahovat kýžených cílů. Z toho pak pramení také stresové situace v důsledku nezvládání např. delegovaných úkolů. A co teprve člověk, který by měl řídit práci někoho jiného či fungování podniku či firmy. Důsledným dodržováním poznatků z časového managementu a notnou dávkou sebekázně by se měl každý naučit tyto situace lépe zvládat a být tak lepším pánem svého času a své činnosti.