Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Problémy ve firmě

SEMINáRNí PRáCE Z ÚVODU DO MANAGEMENTU

Problémy ve firmě

Zvolená firma

Jako objekt svého zkoumání jsem si vybral firmu Jaroslav Bartoň-Práce se dřevem. Jedná se o soukromého podnikatele, který podniká na základě živnostenského oprávnění. Firma sídlí v Dobrovici a tvoří ji 3 stálí zaměstnanci. V současnosti nemá žádné bankovní úvěry ani závazky po lhůtě splatnosti jak u dodavatelů, tak u úřadů a pojišťoven. Své závazky likviduje v dohodnutých termínech splatnosti. Termíny dodání jsou dle dohody a dle náročnosti zpracovávaného výrobku, u jednoduchých prací ( prahy, hoblování apod.) je termín na počkání nebo do druhého dne. 

Předmět činnosti firmy

Jak už z názvu firmy vyplývá, je předmětem činnosti práce se dřevem. To zahrnuje truhlářskou a stavebně truhlářskou výrobu. Firma se také zabývá zpracováním ( řezáním, hoblováním, povrchovou úpravou apod.) řeziva na zákaznické rozměry, dále výrobou dřevěných obalů a manipulačních pomůcek pro potřeby průmyslu, pro zemědělství a dopravu (palety, bedny, podlážky, dřev.klece, latění, klíny, proklady a další), podle požadavku i v kombinacích s jinými materiály (kov, sklo, umělé hmoty aj.).

 

Hlavní náplní činnosti je však truhlářská výroba. Firma nabízí velké množství truhlářských prací a výrobků:

  • výroba a montáž dřev. oken, dveří

  • výroba a montáž dřev. zahradních chatek a altánů

  • výroba a montáž dřev. schodišť

  • výroba zahradních doplňků: plotovky, dřev. dělicí stěny, balkónová prkna, květinové truhlíky, ozdobné mříže, dětská pískoviště, sedací soupravy 17656oou76jlh1p

  • výroba a prodej palubek na zakázku

 

Firma se také zabývá výrobou žebříků tradičním postupem. Veškerý dřevěný materiál je v různých rozměrech a kvalitách. Řezivo je skladováno v areálu firmy. Dopravu zboží na místo určení je možné zajistit.

Řešení problému ve firmě

Jako v každé firmě i v této se dá najít několik problémů, které brání jejímu optimálnímu chodu. Vzhledem k tomu, že jsem zde delší dobou brigádně vypomáhal, mám dobrý přehled o dění uvnitř firmy a zároveň i o jejich problémech.

Definice problému

Jedním z problémů této firmy je likvidace dřevního odpadu.

Při práci vzniká obrovské množství pilin a také mnoho odřezků. Tento odpad je potřeba pravidelně likvidovat, protože v opačném případě je pohyb po dílně omezený a bezpečnost práce je ohrožena.

Návrh řešení problému

Piliny i odřezky mohou sloužit k vytápění. Piliny se spalují ve speciálním kotli. To je však možné pouze v zimním období a navíc v zimě je množství zakázek výrazně menší než v sezóně, tzn. že v zimním období nevzniká takové množství odpadu. Ten, který vznikne, se většinou průběžně spaluje.
 

Proto je potřeba vyřešit tento problém od jara do podzimu.

 

Piliny by se mohly skladovat v přilehlé kůlně a v zimě by se mohly spálit, ovšem na zimní vytápění bez problémů stačí piliny z toho období. Navíc by bylo potřeba je v létě přenášet z dílny do kůlny, odkud by byly v zimě přenášeny zpět do dílny ke spálení. Tento postup se praktikoval doposud, ale je zřejmé, že se jedná o zbytečné náklady na přesun pilin a na jejich skladování.

 

Proto jsem se pokusil najít náhradní řešení, které by bylo efektivnější.

Jako nejlepší alternativa se mi jevilo upozornění chovatelských stanic, zemědělců i občanů obce na možnost výhodného nákupu pilin vhodných jako podestýlka pod domácí zvěř. Ovšem toto se nesetkalo s potřebnou odezvou. O piliny by zájem byl, ale zaplatit za ně už byl ochotný málokdo.

 

Protože se jedná vlastně o odpad, pokusili jsme se piliny nabízet pouze za odvoz. Tato nabídka měla výrazně lepší ohlas. Rychle se rozšířila po celém okrese a od té doby je problém vlastně vyřešen. Několik velkých odběratelů z řad chovatelů i místní občané pravidelně firmu zbavují odpadu. Dokonce pokud v nedaleké Mladé Boleslavi účinkuje cirkus, jezdí si pro piliny právě sem.

 

Dřevní odřezky nejsou tak velkým problémem. Mnoho domácností v obci stálé používá k vytápění kamna, a tak jsou ochotni za drobný poplatek odebírat tento odpad, který již není vhodný k dalšímu zpracování.

Tento problém se tedy podařilo úspěšně vyřešit, což vedlo ke zefektivnění výroby, protože odpadly potíže s likvidací dřevního odpadu.