Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Vyrobek - Hodnocení investic, náklady

Vyrobek - Hodnocení investic, náklady

 1. Hodnocení investic

 • metoda doby splacení

 • na jak dlouho se podniku podaří uhradit inv. Nk z vytvořených vl. fin. zdrojů

 • doba splacení = Nk na investice / roční CF

  • metoda ČSH

  • přihlíží k faktoru času 31324ibz39sot1m

  • dnešní hodnota peněžní jednotky je vyšší než peněžní jednotky v budoucnu

  • budoucí vytvořené fin. zdroje jsou pomocí tzv. SH CF přepočítávány na stejnou čas. bázi (rok uvedení do provozu)

  ČSH = SH CF – I

  • je-li ČSH > 0, je účelné investici realizovat

  • metoda VVP bo324i1339soot

  • nalezení takové výnosnosti investic, kt. zajistí uhrazení veškerých investičních Nk

  • tedy SHCF = IN

  • je-li investice financována z úvěru, musí být VVP > i

   1. Náklady

  = vyjádření spotřeby vstupních faktorů

  • druhové členění:

  • spotřeba vstupních faktorů – MzN, mat., 551, ostatní

  • v závislosti na D produkce – FC, VC (D linerání, degresivní, progresivní, kombin.)

  • vyjádření vztahu mezi náklady a produkcí - nákladové funkce

   1. Systém KAIZEN

  1. kontinuální zlepšování výr. procesů

  2. zabezpečuje

  3. konkurenceschopnost výrobků

  4. konkurenceschopnost výr. systému

  5. nelze inovovat výrobky bez inovace výr. systému

  6. v JAP firmách: KAIZEN (KAI – změna, ZEN – dobře)

  7. menší kroky než u inovace, orientace na pracovní týmy, kontinuální vylepšování, věc všech pracovníků

  8. principy použití systému:

  9. nové formy organizace práce – decentralizace, týmy, přenesení kompetencí na nižší složky

  10. zprůhlednění informací a cílů pro všechny pracovníky

  11. vedení lidí ke spolupráci, odhalování problémů, odstraňování plýtvání a dosahování vysoké jakosti

  12. Postup

   1. definování problému

   2. analýza problému

   3. objasnění příčin problému

   4. opatření k odstranění problému

   5. realizace

   6. kontrola výsledků

   7. standardizace opatření