Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Projekt Management Referaty Referát

Porterův diamant konkurenceschopnosti státu

Porterův diamant konkurenceschopnosti státu Proč jsou určité společnosti etablované v určitých státech schopné dělat průběžné inovace? Proč nemilosrdně prezentují inovace a hledají stále sofistikovanějš&i ...
Pokracuj

Semestrální práce z managementu

Semestrální práce z managementu Obsah: Hierarchie cílůstrana 3. Organizační strukturystrana 6. Porada a její přípravastrana 14. Inzerátystrana 15. ...
Pokracuj

ČESKÝ MANAGEMENT DNEŠKA

SLEZSKá UNIVERZITA Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné ČESKÝ MANAGEMENT DNEŠKA Seminární práce ...
Pokracuj

Kamil Šperka

Kamil Šperka Obsah: strana Zadání, seznámení s problémem2 Cíl3 Dílčí cíle3 Rozbor informací3 Stanovení variant řešení (tab.č.1)4 Kvalitativní popis5 Stanovení kritérií6 Tab. č. 2, stano ...
Pokracuj

Prostředí (budovy a jejich vybavení)

Západočeská univerzita Fakulta ekonomická Podnikový management Prostředí (budovy a jejich vybavení) použitá literatura: Manažerské minimum, Endre Tóth a kolektiv, VŠE Podnikové hospodářstv&ia ...
Pokracuj

Problémy ve firmě

SEMINáRNí PRáCE Z ÚVODU DO MANAGEMENTU Problémy ve firmě Zvolená firma Jako objekt svého zkoumání jsem si vybral firmu Jaroslav Bartoň-Práce se dřevem. Jedná se ...
Pokracuj

Při každé marketingové činnosti je nezanedbatelný vliv okolního prostředí.My rozeznáváme několik druhů a to j

Při každé marketingové činnosti je nezanedbatelný vliv okolního prostředí.My rozeznáváme několik druhů a to jak podle rozsahu,tak podle bezprostředního vlivu: 1) POLITICKO-PRáVNí PROSTŘEDí:vymezuje právn ...
Pokracuj

Obchod na Internetu (elektronické obchodování)

Obchod na Internetu (elektronické obchodování) Internetový obchod nebo-li e-obchod je velmi specifickým druhem nakupování. Vznikl v poměrně nedávné minulosti a dalo by se říci, že i dnes je teprve ve svém počáte ...
Pokracuj

POSKYTOVáNí PŘEDPLACENÝCH SLUŽEB OPERáTORY MOBILNíCH TELEFONŮ V ČR

Slezská univerzita Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Katedra marketingu    POSKYTOVáNí PŘEDPLACENÝCH SLUŽEB OPERáTORY MOBILNíCH TELEFONŮ V ČR Seminárn ...
Pokracuj

MTG strategie – východisko k prosperitě

MTG strategie – východisko k prosperitě MTG strategie je rozhodující podmínkou úspěchu podnikání v literatuře různě pojímáno i nazýváno: MTG strategický plán, MTG koncepce, MTG strategický projekt / d ...
Pokracuj

Referaty Management

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21