Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Seminární práce Management, diplomové práce Management, Semestrální práce

Podniková strategie a konkurenční schopnost podniku, činitele a determinanty, silné a slabé stránky, další postupy hodnocení,

Podniková strategie a konkurenční schopnost podniku, činitele a determinanty, silné a slabé stránky, další postupy hodnocení, cesty ke zvyšování konkurenční schopnosti. průzkum a analýza prostředí mtg. v&yacu ...
Pokracuj

Hlavní části podnikatelských plánů a rozpočtů, jejich nejčastější nedostatky a jak jim předcházet

Hlavní části podnikatelských plánů a rozpočtů, jejich nejčastější nedostatky a jak jim předcházet Podnikatelský záměr si zpracovává, nebo si spíše nechá udělat od profesionální ...
Pokracuj

Metody managementu podle jednotlivých manažerských aktivit R, S, O, K

Metody managementu podle jednotlivých manažerských aktivit R, S, O, K 1. Rozhodování - rozhodovací tabulky, scénáře, stromy cílů, patentová analýza, rozhodování za neurčitosti, strategická analýza a syntéza. Pře ...
Pokracuj

Situační analýza podniku, její význam a hlavní části.

Situační analýza podniku, její význam a hlavní části. Na základních analytických informacích se vytváří reálný marketingový plán s konkrétními opatřeními, harmonogramem a s vymezenou odpov& ...
Pokracuj

Inovační aktivita podniku, její souvislosti a zajištění, souvislost s konkurenční schopností

Inovační aktivita podniku, její souvislosti a zajištění, souvislost s konkurenční schopností Podrobnější hlediska pro analýzu okolí Společenský vývoj - struktura příjmů, změna životních hodnot - ...
Pokracuj

Esej na téma: Ekoprůmyslová revoluce

Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Ekonomická fakulta  SEMINáRNí PRáCE Inovační management Esej na téma: Ekoprůmyslová revoluce Vypracovala: ...
Pokracuj

Relační marketing a Brand management

Seminární práce z předmětu Marketingový management  Relační marketing a Brand management  Na počátku 90. let se v marketingové literatuře objevil termín relationship marketing. V češtině se ustálil pod pojmem rel ...
Pokracuj

Seminární práce do předmětu-MANAGEMENT MALÉ A STŘEDNí FIRMY

VYSOKá ŠKOLA BáŇSKá TECHNICKá UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA EKONOMICKá Seminární práce do předmětu-MANAGEMENT MALÉ A STŘEDNí FIRMY                     ...
Pokracuj

Fáze projektu a životní cyklus projektu, typický životní cyklus

Fáze projektu a životní cyklus projektu, typický životní cyklus projekty jsou unikátní à mají určitý stupeň nejistoty pro lepší řízení a kontrolu rozděluje prováděcí organizace každý pr ...
Pokracuj

Management

Management proces koordinace zdrojů za účelem dosažení cíle a smyslem tohoto procesu je dosažení cíle èdosažení nejvýhodnějších reakcí mezi vstupy a výstupy tohoto procesu manager – vysoká výkonnost; nárok ...
Pokracuj

Referaty Management

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21