Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt, Recenze textu

Strukturně - funkční model vnitřních a uživatelských funkcí řešeného objektu

ELABORáT č. 2 z předmětu: HODNOTOVá ANALÝZA na téma: Strukturně - funkční model vnitřních a uživatelských funkcí řešeného objektu ...
Pokracuj

Použití metod tvůrčí práce

  ELABORáT č. 5 z předmětu: HODNOTOVá ANALÝZA na téma: Použití metod tvůrčí práce 1. Cíl elaborátu: : C& ...
Pokracuj

Posuzovaný výrobek : cihly

ELABORáT 3 Posuzovaný výrobek : cihly hlavní funkce - postavení 1 m2 zdiva fyzikální vlastnosti: tepelný odpor zdiva - vyjadøuje tepelné izolaèní vlastnosti R = ...
Pokracuj

Co znamená ISO 9000?

Co znamená ISO 9000? Čím dál více ale jde nejenom o technickou kompatibilitu, jako jsou tvar elektrických zásuvek, napětí v síti a podobně. Do popředí se dostávají i další faktory, které zajímají zákazn&iacut ...
Pokracuj

 Management změny a inovace

Literatura: 1.Management, J. Vebr a kol Management Press 2000 2.Balanced Scorecard, Kaplan R.S., Norton D.P., Management Press, 2000 3.Jak uspět v konkurenční soutěži na světových trzích, Pitra Z., Praha 1999 The Competitive Advantage of Nations, Porter M.E., Harvard Business Revie ...
Pokracuj

Strategicky management - Řízení nákladů na vědu a výzkum

Strategicky management - Řízení nákladů na vědu a výzkum Jak vyplynulo z předchozí kapitoly, řízení nákladů na vědu a výzkum je důležitou kategorií při zvyšování výkonnosti podnikatelsk&eacu ...
Pokracuj

Inovační strategie

Inovační strategie Jestliže se společnosti chtějí zaměřit na sledování ekonomické efektivity inovačních změn, musí posilovat svůj interní znalostní potenciál s cílem vytvářet vysoký stupeň p ...
Pokracuj

Sledování výkonnosti firmy v systému Balanced Scorecard

Literatura: Kaplan R.S., Norton D.P., Balanced Scorecard, Management Press, 2000 S. Mavrinac, M. Vitale: Where are they now? (Revisiting the Original BSC Firms) Sbohem ISO, Ekonom 41/2001 Transformace a restrukturalizace podniků v souvislosti se vstupem do EU, grant VŠE Praha, 2001 ...
Pokracuj

Evropský model podnikatelské úspěšnosti (EFQM) jako nástroj komplexního hodnocení společnosti

Evropský model podnikatelské úspěšnosti (EFQM) jako nástroj komplexního hodnocení společnosti Model EFQM vznikl jako nástroj pro úspěšné řízení firem a jeho prostřednictvím dochází rovněž k& ...
Pokracuj

Vybrané manažerské metody - empirické metody a metody analýzy (analýza klasifikační, kauzální, ...)

Vybrané manažerské metody - empirické metody a metody analýzy (analýza klasifikační, kauzální, ...) Empirické metody (empirie - zkušenost, spojená se smyslovým vnímáním)Pozorování - zaměření n ...
Pokracuj

Referaty Management

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21