Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

Zavedení inovace ve společnosti RadioMobil a. s.

SEMINáRNí PRáCE DO INOVAČNíHO MANAGEMENTU Zavedení inovace ve společnosti RadioMobil a. s. ...
Pokracuj

PŘíPADOVáSTUDIE do předmětu Inovační management

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava   Fakulta ekonomická Studijní obor : Management Studijní program: Ekonomika a management PŘíPADOVáSTUDIE do předmětu Inovač ...
Pokracuj

Styly řízení

Styly řízení K tomu, aby bylo dosaženo stanovených cílů podniku, je nutné vytvořit jednotné podnikové řízení, které řídí kombinaci výrobních faktorů. Vrcholným úkolem podnikového  ...
Pokracuj

Manažerská zpráva - RYANAIR

Česká zemědělská universita v PrazeProvozně ekonomická fakultaKatedra řízení Manažerská zpráva - RYANAIR   OBSAH Analýza2   Analýza ...
Pokracuj

Životní cyklus podniku Pierre Victoire

Česká zemědělská universita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra řízení PŘíPADOVá STUDIE Předmět: Management Životní cyklus podniku Pierre Victoire   ...
Pokracuj

Prognostika a plánování - K-MAG Computers

Prognostika a plánování - K-MAG Computers Velkoobchod s výpočetní technikou Vypracovali: Václav Kožený Jan Adamec Kateřina Majerová Pavel Gazdoš Činnost společnosti Hlavní činností ...
Pokracuj

Zvýšení konkurenční schopnosti podniku

Univerzita Hradec Králové Zvýšení konkurenční schopnosti podniku Seminární práce z předmětu Základy managementu 2       ...
Pokracuj

Aplikace IS/IT v Porterově modelu 5 sil v OP Prostějov

Vysoké učení technické Brno Fakulta Managementu a Ekonomiky ve Zlíně  Informační strategie a informační management         Seminární práce na téma    Aplikace IS/IT v Porterov&# ...
Pokracuj

Multikriteriální hodnocení technické úrovně výrobku

  Vysoké učení technické Brno Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně Hodnotová analýza - Elaborát Č. 4  Multikriteriální hodnocení technické úrovně výrobku ...
Pokracuj

POTRUBNí ROZVODY TEPLÉ A STUDENÉ VODY A JEJICH IZOLACE NáVLEKOVOU POLYETYLÉNOVOU TRUBKOU

POTRUBNí ROZVODY TEPLÉ A STUDENÉ VODY A JEJICH IZOLACE NáVLEKOVOU POLYETYLÉNOVOU TRUBKOU a)Hlavní a vedlejší funkce zvoleného objektu -trubka hlavní funkce:"rozvádí vodu" vedlejší funkce:"izoluje teplo" - ...
Pokracuj

Referaty Management

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21