Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

Osobní styl, etika managera - součást firemní kultury

Motto : Člověk učí sám sebe, učí se ze svých zkušeností, ze svých úspěchů i krachů. To, co nás nezničí, dělá nás ještě lepším. Osobní styl, etika managera - sou ...
Pokracuj

Předpoklady poradenství v podnikání a řízení v ČR pro vstup do EU

VŠB - TECHNICKá UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta ekonomická Poradenství pro managery a podnikatele Předpoklady poradenství v podnikání a řízení v ČR pro vstup do EU ...
Pokracuj

Řízení výroby

Řízení výroby Předmět řízení výroby à předmětem je „jak“ (viz strategie); působení lidí na výr. systémy s cílem zabezpečit jejich optimální fungování a rozvoj vý ...
Pokracuj

Vyrobek - Hodnocení investic, náklady

Vyrobek - Hodnocení investic, náklady Hodnocení investic metoda doby splacení na jak dlouho se podniku podaří uhradit inv. Nk z vytvořených vl. fin. zdrojů doba splacení = Nk na investice / roční CF metoda ČSH přihlíží k&nbs ...
Pokracuj

Organizace a řízení práce

Organizace a řízení práce Předmět organizace a řízení práce = souhrn činností a faktorů souvisejících se zabezpečením optimálního fungování lidského činit ...
Pokracuj

ANZLÝZA PRACOVNíHO ČASU

ANZLÝZA PRACOVNíHO ČASU Osnova: 1. Úvod 2. Můj pracovní týden 3. Rozbor jednoho dne 4. Rozbor úkolů ...
Pokracuj

Pravomoc a její delegování

Pravomoc a její delegování Osnova zápočtové práce : obsahstrana osnova1 pravomoc, decentralizace2 delegování pravomoci3 - 4 seznam použité ...
Pokracuj

Delegování pravomocí 

Delegování pravomocí  Úvod Vnějším projevem řídícího působení řídícího sytému na řízený systém je proces delegování. Tento proces může mít charakter jednor&aacu ...
Pokracuj

Kooperace, koncentrace, specializace, kombinování-jejich podstata a význam (seminární práce)

Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Karviné škol.rok 1992/93 1.ročnik předmět:Nauka o podniku zpracoval: Téma : Kooperace,koncentrace,specializace,kombinování-jejich podstata a význam (s ...
Pokracuj

V posledních několika desetiletích došlo k rapidnímu zhoršení stavu životního prostředí a vodních toků, v

1.Úvod V posledních několika desetiletích došlo k rapidnímu zhoršení stavu životního prostředí a vodních toků, vinou stále se rozšiřující průmyslové výroby, a to nejen v ur ...
Pokracuj

Referaty Management

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21