Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Jan Neruda - Písně kosmické

Jan Neruda - Písně kosmické

 

Písně kosmické představují jasný příklad promítání nových vědeckých poznatků devatenáctého století do literatury. Je to období kdy se objevuje Darwinova teorie, různé nové pohledy na vesmír a rodí se také vědeckofantastická literatura v podobě “Verneovek” nebo třeba i Arbesových romanet.

V samotné sbírce nalezneme 38 krátkých, průměrně čtyř slokových, básní, které jsou psány jednoduchým jazykem i veršem, najdeme v nich mnoho hovorových slov, čímž se stávají bližšími čtenáři. Neruda v nich nachází jakousi podobnost mezi ději na obloze a ve vesmíru, které jsou vždy popisovány v souladu s vědou té doby, a s chováním lidí na zemi - Například “ . . . při hvězdách myslím si na lidi.”

nebo

“ Mají svou drsnou lopotu
točí se, běží, svítí,
sto tisíc mil vám přeběhnou
pro kousek živobytí. 18547gmc89gqm2h

nebo

“Vidím tam různotu skupenství
velikosti, tvarů a záře -
to musí různé osoby
být, kde jsou různé tváře.”

nebo

“Měsíček, pěkný mládenec,
s jemně zářící lící,
oblétá Zemi panenku,
jak holub holubici.” mq547g8189gqqm

nebo

“Jen někdy svůj doufavý vyšle hled
a stoudně zas do sebe mrká -
ba myslím, že také hvězdička
jak hrdlička láskou vrká!”

 

 

Neruda se snažil kosmický svět co nejvíce zlidštit a tím došlo k dalšímu přiblížení čtenáři. Toto vidíme na některých přirovnáních jako “Měsíček je nebes tatíček, hvězdičky jeho dětičky”. Mnoho básní je věnováno také vlastenecké tématice. Například notoricky známé verše -

“ . . . bude-li každý z nás z křemene, je celý národ z kvádru.”

nebo

“. . . jsou tam i malé hvězdičky, kol nichž se ty velké točí.”

nebo

“Vlast svou máš nade vše milovat!”
to ve hvězdách zlatě psáno
a kratšího hvězdám nad zákon ten
zákona není dáno.

Ale zabýval se i vznešenějšími a mírně filosofickými tématy jako třeba osud člověka ve vesmíru -

“Čím člověk já ve světě kruhů jsem?”

nebo

V jistém vždy Slunce období
se širším cloní kalem -
a člověk zas čím dál tím víc
chce se stát ideálem!

 

nebo

Ach pokrok lidstva! Člověk vpřed se plíží,
svou krví nohu k strmé stezce klíží,
a napřed ví, než se vrchu doplazí,
že zchladlá Země všechen život zmrazí . . .

nebo

Ty věčné hlasy proroků,
že také mrtvy budem,
nuž ano, ano, víme to -
my Světa nepřebudem!

a otázku je-li člověk ve vesmíru sám -

“V pusté jsme nebeské končině,
Slunce i se planetami,
jinde je světů jen naseto,
my jsme tak světově sami!”

“Paničko Alfo Kentauri,
poptávce dovolte ňáké,
matička Slunce se dává ptát,
máte-li dětičky také.”

nebo

“Jen bychom rádi věděli,”
vrch hlavy poulí zraky,
“jsou li tam tvoři jako my,
jsou-li tam žáby taky!”

Některé básně jsou radostnou oslavou pokroku a budoucí naděje lidstva skrytá v poznání a vědě, což odpovídalo atmosféře doby. Verš jsou přímo nabyty touhou po poznání a nových světech.

My přijdem! Duch náš roste výš
a tepny touhou bijí,
zimniční touhou po světech
div srdce nerozbijí!

My přijdem! Odpusť matičko,
již jsi nám, Země, malá,
my blesk k myšlenkám spřaháme
a noha parou cválá.

nebo

Před žádnou, žádnou záhadou
své šíje neskloníme,
nebes klenby nejzazší
svým duchem zázvoníme!

Myslím si, že Písně kosmické jsou aktuální i dnes, kdy se s různými přestavami vesmíru setkáváme téměř na každém kroku. Také jazyk je velice srozumitelný a výstižný.