Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

WALTER SCOTT - IVANHOE

WALTER SCOTT - IVANHOE

 

Děj této knihy je zasazen do 12. století, kdy se vedly svaté války v Palestině a Robin Hood se svými zbojníky obíral bohaté v Sherwoodu. V té době vládl na anglickém trůnu krutý a mocichtivý král Jan, jehož bratr Richard, zvaný pro svoji statečnost v boji Lví srdce, právě vedl jednu z Křížových výprav. Ivanhoe byl vyhnán svým otcem, Sedrikem z Roterwoodu, protože se Ivanhoe zamiloval do jeho schovanky Roweny. Proto se Ivanhoe vydal bojovat po boku krále Richarda do Palestiny.

Po návratu z bojů se Ivanhoe chtěl vrátit do Roterwoodu ke svému otci, ale ten na něj jednou provždy zanevřel. Ivanhoe se s tím nechtěl smířit, a proto se rozhodl, že si vybojuje otcovu přízeň zpět.

Do otcova hradu přišel převlečený za chudého poutníka. Spolu s ním do Roterwoodu přišli také dva veteráni z Palestiny, sir Brian a sir Reginald. Siru Sedrikovi vyprávěli o svých bojích, ve kterých se ve skutečnosti moc nevyznamenali, o svých hrdinských činech a na Ivanhoea jim moc chvály nezbylo. Spíše naopak, líčili jeho zbabělost a brali jeho činy za své. To si Ivanhoe nemohl nechat líbit. Převlečený za poustevníka, Ivanhoeova přítele, přijal pro Ivanhoea výzvu na souboj.

Ivanhoeův převlek prohlédl pouze věrný sluha a ještě věrnější pes. S pomocí tohoto sluhy se Ivanhoe připravoval na nadcházející turnaj. 35296lhj57bry6e

Po cestě na turnaj narazil Ivanhoe na kupce Izáka, kterého ubránil před bandou pocestných lupičů. Izák měl s Ivanhoem stejnou cestu, jel se svou dcerou Rebecou také na turnaj, ale jako divák.

Celého turnaje se účastnilo velké množství skvělých rytířů z širokého okolí, mezi nimi také dva velcí bojovníci z Palestiny sirové Brian a Reginald. Ivanhoe bojoval pod cizím jménem a vedl skoro si ve všech soubojích výborně. Jen jednou, když už sotva držel zbraň, vynořil se z ničeho nic černý rytíř, který mu pomohl, a pak jako blesk zase zmizel. Když vyhrál i ten poslední souboj, měl korunovat Rowenu, nejkrásnější dívku. Ivanhoe byl však tak znavený a na některých místech dokonce i zraněný, že omdlel. Když mu sejmuli jeho helmu, poznali, kdo byl ten výtečný bojovník. Otec mu vše odpustil a spolu s Izákem a jeho dcerou se odebrali do Roterwoodu.

Cestou domů však byli přepadeni tlupou sira Briana a sira Reginalda. Těm se podařilo skoro všechny zajmout a odvléct do svého hradu. Pouze Ivanhoe a jeho mladý sluha unikli. Na útěku potkali Robina Hooda se svými bojovníky. Ten na jejich žádost vyrazil na záchranou výpravu. Dorazili právě včas. Sirové Brian a Renigald se právě výhrůžkami snažili přimět Rebecu a Rowenu, aby se staly jejich ženami. Při útoku na hrad vynikal v boji hlavně černý rytíř, ten stejný, který pomohl Ivanhoovi při turnaji. Onen neznámý rytíř byl král Richard, který přišel udělat do Anglie konečně pořádek. Sesadil svého bratra z trůnu a oba podlé rytíře vsadil do vězení.

Tato kniha je zajímavým čtením a pěkně popisuje dobu plnou nesčetných dobrodružství a rytířské cti. hr296l5357brry