Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Oscar Wilde

Oscar Wilde

18213brl78blv2l Narodil se roku 1854 v irském Dublinu. Studoval nejdříve na dublinské universitě a pak v Oxfordu, kde se nadchl poezií Rossetiho i Charlese Baudelaira. Pojímal život jako umělecký výraz, jako umění žít svobodně. Hledal nové, třeba i zakázané zážitky a zkušenosti bez ohledu na morálku nebo společenskou etiketu. Byl známý různými výstřednostmi ve svém chování i oděvu.

18213brl78blv2l Po raných básních, zazářil povídkami a pohádkami, jako jsou třeba Strašidlo Cantervillské nebo Zločin lorda Arthura Savila, a které stále okouzlují svým svěžím humorem. Nelidská břemena, tížící tělo i duši člověka v staré společnosti, jsou symbolicky zachycena ve Wildeově jediném románu Obraz Doriana Graye. Krátce poté co Dorian Gray vyvolal literární senzaci vůněmi, barvami i chutěmi zakázaného ovoce, začaly sklízet nevídaný úspěch Wildeovy komedie. Žánrově v nich Wilde pokračoval a zároveň je prodchl osobitým ironickým a často i satirickým pohledem na soudobou vysokou módní londýnskou společnost. Jsou to : Vějíř lady Windermerové, Bezvýznamná žena, Ideální manžel, nebo nejznámější Jak je důležité míti Filipa. Všechny tyto komedie si získaly velkou oblibu u diváků.

18213brl78blv2l V roce 1884 se Wilde oženil, ale nikterak se neusadil. Osudným se mu stal jeho homosexuální vztah k mladému lordovi Alfredu Douglasovi. Roku 1885 totiž vyšla novela zákona, prohlašující homosexuální styk za nezákonný a trestný dvěma roky vězení zostřeného těžkou prací. Když otec lorda Douglese obvinil Wildea z homosexuality, podal na něho Wilde žalobu pro urážku na cti. Soudní proces však prohrál, a ačkoli mohl odjet z Anglie a vyhnout se dalším komplikacím, zůstal, aby se v dalším soudním řízení sám hájil. Přes všechnu sebedůvěru i skvělý důvtip a výřečnost byl však odsouzen k zákonně stanovenému trestu. Na základě trpkých zážitků z věznice napsal dílo Balada o žaláři v Readingu, ve kterém popisuje vztahy mezi vězni a strážci a utrpení které věznění přináší.

18213brl78blv2l Teprve po propuštění z věznice odešel do Francie, kde žil jako zlomený trosečník pod cizím jménem. Na čas se k němu připojil opět Alfred Douglas, ale když společně utratili všechny Wildeovy peníze, opustil ho. Wilde pak brzy v roce 1900 zemřel v Paříži, kde je pochován na hřbitově Per Lachaise. Wildeova předčasná smrt přímo symbolicky ukončila jeho tvorbu.

18213brl78blv2l