Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt, Recenze textu

Nejvýznamější osobnosti českého novinářství a kritiky

Nejvýznamější osobnosti českého novinářství a kritiky 29 Literární časopisy a noviny Podává informace, hodnotí, vysvětluje vytyčuje požadavky, na které by se měla soustředit literární, filmov&aacut ...
Pokracuj

Vítězslav Nezval: Edison - Rozbor III.části básně

Vítězslav Nezval: Edison - Rozbor III.části básně … Vždycky znovu žít a míti maniiVyjádření toho, jak je noc v Pensylvánii krásná jedenkrát jste uzřel v Pensylvánii-Baker=Americký pekař- Viděl lampu ...
Pokracuj

František Kožík: Anděl míru

František Kožík: Anděl míru   Kniha, která popisuje život Jana Amose Komenského, začíná smrtí obou rodičů J.A. Komenského v době, kdy mu je 13 let. Velmi důkladně jsou zde popsána jeho studia, nejprve na gymnáziu v ...
Pokracuj

Romeo a Hamlet – Srovnávací charakteristika

Romeo a Hamlet – Srovnávací charakteristika Rozhodl jsem se srovnávat Romea (z Shakespearovy slavné tragédie Romeo a Julie) a Hamleta (z tragédie Hamlet). Použil jsem knížky přeložené J. Joskem. Obě dvě postavy jsou hlavní a nejdů ...
Pokracuj

Srovnání romantických postav

Srovnání romantických postav Osnova: Úvod Charakteristika Heřmana Charakteristika Evžena Oněgina Společné rysy Rozdílné rysy Závěr Citáty Ke srovnání jsem si vybral postavy z knih svého obl&ia ...
Pokracuj

JAN HUS

JAN HUS Žil asi v letech 1371-1415. Usiloval o nápravu církve a společnosti v duchu biblických ideálů. Nejslavnější Rektor Univerzity Karlovi kázal od roku 1402 v pražské Betlémské kapli, v roce 1412 pak ostře vystoupil proti kupčen&iac ...
Pokracuj

HERMANN HESSE - KNULP

HERMANN HESSE - KNULP  Z německého orig. Vydaného v r.1940 přeložil Karel Čechák. Doslov napsal Eduard Petiška, vydal Československý spisovatel v r.1958. Ilustrovala Ludmila Jiřincová.   „Mám úkol, malý a ohranič ...
Pokracuj

Catherine Chalierová: Židovská jedinečnost a filosofie

Catherine Chalierová: Židovská jedinečnost a filosofie   Práce Catharine Chalierové je zdařilou exkurzí do myšlenkového světa francouzského filosofa Emmanuela Lévinase. Lévinas se narodil v roce 1906 v ortodoxní židovsk&eacut ...
Pokracuj

ANIMAL FARM by George Orwell

ANIMAL FARM by George Orwell George Orwell's novel Animal Farm does an excellent job of drawing parallels from the situation leading up to the Russian Revolution of 1917. Animal Farm is a satire that uses its characters to symbolize leaders of the Russian Revolution. The animals of "Manor Farm", the setting of this novel, ...
Pokracuj

Moliére – Lakomec

Moliére – Lakomec O autorovi: Moliére byl největším francouzským dramatikem 17. století a nejvlivnějším evropským komediálním autorem. Moliére, vlastním jménem Jean – Babtist Pogirelin, byl synem zámož ...
Pokracuj

Referaty Literatura

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23