Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Popis BIOS základní desky počítače

Univerzita Hradec Králové

 

Fakulta Informatiky a Managementu

 

 

 

  

SEMINáRNí PRáCE

OSY 1

 

 

Popis BIOS základní desky počítače

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Popis Setupu základní desky ASUS K7V-T

 

 

Co je to BIOS

Slovo BIOS je zkratka z angličtiny (Basic Input Ouput Systém) a znamená to: Základní vstupně výstupní systém. Jinými slovy tvoří rozhraní mezi hardwarem a vyššími vrstvami programového vybavení. Programy které však přímo kontaktují hardwér jsou nepřenositelné a málo univerzální vůči typu počítače. BIOS je pak programová část počítače velice závislá na typu počítače a jeho technickém uspořádání. Kvůli tomu je pak pro každý typ a složení třeba jiný BIOS. A tudíž je z toho jasné že je součástí každého počítače typu PC.

Jeho velkou výhodou je , že představuje standardizované programové rozhraní. jelikož vstupní body a parametry procedur jsou jednoznačně definovány, tedy nezávisí na typu obsluhované periférie, nebo na vývoji počítače ani na vývoji Biosu samotného. Tento standart ze strany vyšších vrstev je dána tím, že pro přístup k Biosu je vyhrazená část přerušovacích vektorů, (programové přerušení, realizované instrukcí INT). přičemž jsou pro BIOS vyhrazeny vektory přerušení: 5H,10H-1FH a 40H-5FH, z nichž část je určena pro přístup k datovým strukturám. Toto pak umožňuje daný podprogram úplně změnit pouhým přesměrováním vektorů přerušení.

Při čemž BIOS musí plnit i jiné funkce:

- provádí úvodní text po spuštění počítače
- umožňuje nastavit základní parametry počítače
- zavádí operační systém
- poskytuje operačnímu sytému prostředky pro realizaci víceúrovňového prostředí

Aby se činnost Biosu a počítače vůbec spustila musí být BIOS umístěn do pevné paměti počítače v oblasti v níž mikroprocesor začíná svou činnost po přivedení napájení. Po zapnutí provádí BIOS šest základních kroků: nastaví konfiguraci počítače z CMOS paměti, provede autonomní test počítače, inicializace periférie, nainstaluje obslužné rutiny přerušení Biosu, vyhledá svoje rozšíření na přídavných deskách a provádí instalaci těchto rozšiřujících rutin a konečně spustí zavádění operačního systému.

 

 

Main

 

System Time (hodiny, minuty, sekundy)

Nastavení datumu

 

System Date (měsíc, den, rok)

Nastavení času

 

Legacy Diskette A, BNone, 360K – 2,88M

Určení disketové mechaniky, která je v počítači.

 

Floppy 3 Mode SupportDisabled, Drive A, Drive B, Both

Pružný disk 3 se používá v japonských počítačových systémech.

 

Primary Master/Slave and IDE Secondary Master/Slave

Tato položka obsahuje následující submenu

 

TypeAuto, User Type HDD, CD-ROM, LS-120, ZIP-100,

MO (Magneto Optical Disk Drive), Other ATAPI Device

 

Translation MethodNormal, LBA, Large, Manual, Match Partition Table

 

Normal – tento mód podporuje pevné disky do velikosti 528 MB

LBA (logické adresování bloků) – dřívější módy LBA podporují disky do kapacity 8,4 GB a tento mód používá odlišnou metodu k vypočítání pozic dat na disku, která jsou přístupná.

Large – Když počet cylindrů přesahuje 1024 a Dos není schopen tento disk podporovat, nebo operační systém nepodporuje mód LBA, můžeme vybrat tento mód.

 

Manual – Uživatel si sám disk nastaví

 

Kapacita

Tato položka zobrazuje velikost disku.

 

Cylinder

Určuje počet cylindrů pevného disku.

 

Head

Určuje počet hlav pevného disku.

 

CHS Capacity

Ukazuje maximální kapacitu v módu CHS.

 

Maximum LBA Capacity

Ukazuje maximální kapacitu v módu LBA.

Sector

Určuje počet sektorů pevného disku.

 

Multi-Sector TransfersDisabled, 2,4,8,16,32 Sectors, Maximum

Tato položka určuje počet sektorů na blocích až po maximální hodnotu podporovanou pevným diskem.

 

SMART MonitoringEnabled, Disabled

Tato položka aktivuje nebo deaktivuje systém SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology), který využívá interní monitorovací technologii pevného disku.

 

PIO Mode0 – 4

Tato položka umožňuje nastavit PIO (Programmed Input/Output) mód zařízení připojených k IDE řadiči. Čím je mód vyšší, tím je vyšší rychlost zařízení.

 

Ultra DMA Mode0 – 4, Disabled

Ultra DMA přenos zrychluje přenosovou rychlost pro kompatibilní IDE zařízení.

Keyboard Features

Boot Up Numlock Status:On, Off

Na hodnotu On se při startu přepne numerická klávesnice do číslicového módu. Na hodnotu Off se přepne numerická klávesnice do kurzorového módu.

 

Keyboard Auto-Repeat Rate6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30 sec

Tato položka nastavuje kolik znaků může být maximálně posláno z klávesnice do počítače.

 

Keyboard Auto-Repeat Delay1/4, 1/2, 3/4, 1 sec

Tato položka nastavuje v jakém intervalu se budou z klávesnice posílat údaje o zmáčknutých klávesách.

 

LanguageEnglish

Tato položka umožňuje nastavit jazyk zobrazovaný v BIOSu. Obvykle je ale přístupná pouze angličtina.

 

Supervisor PasswordDisabled, User Password

Nastavení hesla pro přístup do Setupu nebo do celého systému.

 

 

Halt On:All Errors, No Errors, …

Nejčastější volbou je položka All Errors.

 

Installed Memory

Tato položka informuje uživatele o množství instalované paměti.

 

Advanced Menu

Operating Frequency SettingStandard, User Define

Pokud je základní deska přepnuta do módu JumperFree, potom je tato volba zpřístupněna a umožňuje měnit v další položce externí frekvenci procesoru.

 

DRAM To CPU Frequency Ratio3:3, 4:3

Tato položka nastavuje na kolika Mhz poběží pamět. Buď může běžet na stejné frekvenci jako procesor (3:3 – 100 Mhz: 100 Mhz) nebo na frekvenci vyšší (4:3 – 133 Mhz, 100 Mhz).

 

CPU Frequency90 – 180 Mhz

Tato položka umožňuje měnit externí frekvenci procesoru. Defaultní hodnota je 100 Mhz, pokud si uvědomíme, že procesor komunikuje se sběrnicí na dvojnásobné rychlosti (100 x 2) tak potom moc možností k úspěšnému přetaktování přes FSB nemáme.

 

CPU Vcore SettingAuto, User Define

Pokud je základní deska přepnuta do módu JumperFree, potom je tato volba zpřístupněna a umožňuje měnit v další položce voltáž procesoru.

 

CPU Vcore1, 30 V – 2, 05 V

Tato položka nastavuje voltáž procesoru. Pro úspěšný overclocking je nutné přidat trochu šťávy, zároveň je také nutnosti velmi dobré chlazení (nejlépe Titan) protože procesory AMD se o hodně více hřejí než procesory od Intelu a nemají ochranu proti přehřátí a mohou se zničit.

 

CPU Level 1 Cache:Enabled, Disabled

Tato položka se používá pro zakázání nebo povolení L1 Cache procesoru. Pokud je tato cache zakázána, pak se velmi sníží rychlost přístupu do paměti.

 

 

CPU Level 2 Cache:Enabled, Disabled

Tato položka se používá pro zakázání nebo povolení L2 Cache procesoru. Pokud je tato cache zakázána, pak se velmi sníží rychlost přístupu do paměti.

 

CPU L2 Cache ECC Checking:Enabled, Disabled

Tato položka zapne nebo vypne ECC testování L2 Cache procesoru.

 

BIOS UpdateEnabled, Disabled

Tato položka zakazuje nebo povoluje možnost updatování BIOSu.

 

PS/2 Mouse Function ControlEnabled, Auto

Pokud je hodnota nastavena na Auto, pak systém nadetekuje PS/2 myš při startu. Jestliže ji nadetekuje, pak ji přiřadí přerušení 12 (IRQ 12), které se používá pro PS/2 myš. IRQ 12 bude rezervováno pro přídavné karty jen v případě, že nebude nalezena PS/2 myš. Hodnota Enabled bude rezervovat IRQ 12 pro PS/2 myš i v případě, že není detekována myš PS/2.

 

USB Legacy SupportEnabled, Disabled, Auto

Na hodnotu Auto povolí BIOS systému detekovat zařízení USB při startu. Pokud ho nadetekuje řadič USB povolen, pokud ho nenadetekuje, tak bude zakázán. Ostatní hodnoty ho buď natvrdo povolí nebo zakážou.

 

OS/2 Onboard Memory > 64MEnabled, Disabled

Pokud je systémová paměť větší než 64 MB, tak se komunikační metoda mezi BIOSem a operačním systémem liší podle různých operačních systémů. Pokud máme více než 64 MB paměti a systém OS2, tak nastavíme hodnotu na Enalbed, jinak Disabled.

 

Chip Configuration

Onboard PCI IDE EnableBoth, Primary, Secondary, Disabled

Tato položka umožňuje nastavit které kanály diskového řadiče budou aktivovány. Pokud máme pouze pevný disk, pak můžeme dát hodnotu Primary, čímž ušetříme jedno přerušení. Pokud ale máme více zařízení, můžeme dát hodnotu Both, čímž zapneme oba kanály.

 

Spread Spectrum ControlEnabled, …

Doporučuje se zanechat na defaultním nastavení. Funkce Spread Spectrum redukuje elektromagnetické rušení od 8dB do 10dB.

 

AGP 4x Drive StrengthAuto, Manual

Aktivuje přenos AGP 4x (1066 Mb/s).

 

AGP Fast WriteEnabled, Disabled

Aktivuje rychlý zápis na sběrnici AGP.

 

SDRAM ConfigurationBy SPD, User Define

Na hodnotu By SPD se nastaví paměti automaticky podle modulu EEPROM umístěných na paměťových modulech. Na hodnotu User Define si může uživatel sám paměť nastavit. Lepší je ale nechat nastavení By SPD, protože pokud uživatelem nastavené hodnoty paměť nezvládne, tak může dojít ke zhroucení celého systému.

 

SDRAM Cas Latency2T, 3T

Tato položka nastavuje čekací dobu mezi příkazem na čtení a časem než jsou data dostupná. Při velmi kvalitních (133 Mhz, 6ns) a značkových (IBM,…) pamětech můžeme zkusit hodnotu 2T.

 
 

SDRAM RAS Precharge Time2T, 3T

Tato položka nastavuje dobu, kdy je paměť nečinná po vydání příkazu do paměti.

 

SDRAM RAS To CAS Delay2T, 3T

Tato položka nastavuje čekací dobu mezi aktivním příkazem SDRAM a příkazem pro čtení nebo zápis.

 

Delayed TransactionEnabled, Disabled

Pokud nastavíme hodnotu na Enabled, pak se zastaví veškeré přenosy na sběrnici PCI, když bude procesor přistupovat ke sběrnici ISA.

 

PCI To DRAM PrefetchEnabled, Disabled

 

Byte MergeEnabled, Disabled

Hodnota Enabled optimalizuje přenos dat na sběrnici PCI, sloučí se vlastně sekvence jednotlivých zápisů do paměti (ať už bajty nebo slova) do jednoho 32bitového datového bloku.  

Graphics Aperture Size4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 MB

Tato položka specifikuje velikost systémové paměti, která může být použita grafickou kartou umístěnou ve slotu AGP.

 

Video Memory Cache ModeUC, USWC

USWC (uncacheable, speculative write combining) je nová cachovací technologie pro videopaměť procesoru. USWC může o hodně zvýšit vykreslovací rychlost cachováním zobrazovaných dat.

 

I/O Device Configuration

Onboard FDC Swap A & B:No Swap, Swap AB

Při hodnotě Swap AB nemusí uživatel odklápět kryt počítače, aby prohodil konektory na

datovém kabelu k disketovým jednotkám.

 

Floppy Disk Access ControlR/W, Read Only

Hodnota Read Only umožňuje nastavit zákaz zápisu na disketu. Hodnota R/W obsahuje jak čtení, tak také zápis

 

 

 

Onboard Serial Port 1:Auto, Disabled, 3F8/IRQ4, 2F8/IRQ3, 3E8/IRQ4,

2E8/IRQ3

Tato položka zajišťuje nastavení sériového portu COM1 a také nastavuje jeho adresu.

 

Onboard Serial Port 2:Auto, Disabled, 3F8/IRQ4, 2F8/IRQ3, 3E8/IRQ4,

2E8/IRQ3

Tato položka zajišťuje nastavení sériového portu COM2 a také nastavuje jeho adresu.

 

UART2 Use InfraredEnabled, Disabled

Hodnota Enabled aktivuje konektor infračerveného přenosu integrovaný na základní desce a přiřadí mu hodnotu UART, která tento infračervený konektor podporuje.

 

Onboard Parallel Port:378/IRQ7, 278/IRQ5, Disabled, 3BC/IRQ7

Tato položka nastavuje port a adresu paralelního portu.

 

Onboard Parallel Mode:Normal, EPP, ECP, ECP/EPP

Tato položka nastavuje módy paralelního portu.

 

 

ECP Mode Use DMA:1, 3

Možnost výběru kanálu DMA.

 

Onboard AC97 Modem, Audio ControllerAuto, Disabled

Hodnota Auto povoluje BIOSu detekovat, zda se v systému vyskytuje modem nebo zvuková karta. Pokud některou z nich najde, pak aktivuje řadič AC97, pokud ne, pak ho vypne. Pokud chceme používat modem AMR, pak musíme nastavit hodnotu na Auto.

 

PCI Configuration

Slot1 – Slot 4/5 IRQAuto, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15

Toto nastavení specifikuje číslo přerušení pro zařízení v PCI slotech. Pokud nastavíme hodnotu na Auto, pak si BIOS automaticky přerušení přiřadí. Můžeme ale také zvolit ruční přiřazování přerušení k zařízením.

 

PCI/VGA Palette Snoop:Enabled, Disabled

Tato položka je většinou nastavena na Disabled, používá se pouze, pokud se v systému vyskytuje také MPEG karta.

 

PCI Latency Timer32, …

Tato položka nastavuje čekací dobu sběrnice PCI. Pro stabilitu je lepší zachovat defaultní hodnotu.

 

SYMBIOS SCSI BIOSAuto, Disabled

Na hodnotu Auto, povolí BIOS systému detekovat SCSI karty. Pokud nějaké najde, pak aktivuje SYMBIOS SCSI BIOS, sloužící pro nastavování SCSI řadičů.

 

USB Function:Enabled, Disabled

Tato hodnota může být nastavena na hodnotu Enabled, pokud náš systém disponuje rozhraním USB a pokud ho chceme používat.

 

Init Display First:PCI Slot, AGP

Pokud máme v počítači nainstalovaných více grafických adaptérů, pak můžeme touto položkou vybrat, který z nich bude aktivován při bootování počítače. Pokud máme pouze jednu grafickou kartu, pak si tento slot nadetekuje BIOS sám.

 

Video Bios Shadow:Enabled, Disabled

Tato položka definuje, zda BIOS na videokartě bude používat stínovou funkci nebo ne.

 

Shadowing Address Ranges:Adresy paměti

Tyto položky určují, zda ROM BIOS na přídavných kartách ve specifických adresách paměti používá stínovou funkci nebo ne.

 

SHADOW – BIOS videokaret a ostatních přídavných karet je uložen v paměti ROM, která je často velmi pomalá. S funkcí SHADOW procesor přečte BIOS na videokartě a zkopíruje ho do paměti. Pokud procesor spustí tento BIOS, operace se zrychlí.

 

Power Menu

Power ManagementUser Define, Disabled, Min/Max Saving

Tato funkce umožňuje nastavit řízení spotřeby. Pokud ale máme operační systém Windows, pak lze vše jednodušeji nastavit přímo z prostředí Windows.

 

Suspend To RAM CapabilityAuto, Disabled

Lze si zvolit základní šetření energie S1 (Power On Suspend) nebo rozšířené S3 (Suspend To Ram), kdy je pod napětím pouze pamět, ve které je uložen operační systém.

 

HDD Power Down:Disabled, 1 – 15 min

Pokud systém nečetl nebo nezapisoval data na pevném disku po nastavenou dobu, disk se přestane točit, čímž se ušetří trochu energie.

 

Doze Mode:Disabled, 1 – 60 min

Mód pro ušetření energie.

 

Suspend Mode:Disabled, 1 – 60 min

Lepší mód na úsporu energie, než je Doze Mode. Procesor přestane úplně pracovat.

 

Video Off Option:Always On, Suspend – Off, All Modes – Off

Nastavení vypnutí vysílání signálu z videokarty do monitoru při různých módech řízení spotřeby.

 

Video Off Method:Blank Screen, V/H Sync + Blank, DPMS Support

Různé druhy vypnutí monitoru.

 

Soft-Off by Power Button:Instant-Off, Delay 4 sec

Nastavení softwarového vypnutí pomocí Power Buttonu.

 

Wake Up On LAN/Ring:Enabled, Disabled

Pokud je hodnota nastavena na Enabled a přijde signál na zapnutí počítače, pak se počítač zapne.

 

Automatic Power UpDisabled, Everyday, By Date

Tato položka umožňuje nastavit automatické zapnutí počítače. Lze nakonfigurovat systém aby se v určenou dobu zapnul.

 

Hardware Monitor

Hardware Monitor nám umožňuje sledovat stav systému, teplotu, rychlost otáček.

MB Temperature

CPU Temperature

CPU Fan Speed

Power Fan Speed

Chassis Fan Speed

Vcore

3,3 V, 5 V, 12 V

 

Boot Menu

Boot SequenceRemovable Devices, IDE Hard Drive, ATAPI CD-ROM,

Other Boot Device

Toto menu nám umožňuje nastavit seznam zařízení, na kterých se postupně bude hledat operační systém.

 

Removable DeviceDisabled, Legacy Floppy, LS120, ZIP-100, ATAPI MO

 

IDE Hard Drive

Tato položka nastavuje, na kterém pevném disku se má hledat operační systém, až na něj přijde řada v seznamu.

 

ATAPI CD-ROM

Tato položka nastavuje, na které mechanice CD se má hledat operační systém, až na ní přijde řada v seznamu.

 

Other Boot Device SelectDisabled, SCSI Boot Device, INT18 Device –

Network, LANDesk Service Agent

Nastavení dalšího zařízení, ze kterého se může bootovat.

 

PNP OS Installed:Yes, No

Tato položka určuje, zda budou systémové prostředky určovány operačním systémem, nebo BIOSem.

 

Reset Configuration Data (ESCD):Enabled, Disabled

Normálně je tato funkce na hodnotě Disabled. Pokud ale přidáváme další hardware a potřebujeme udělat rekonfiguraci, protože operační systém nechce naběhnout, pak nastavíme hodnotu na Enabled.

 

Boot Virus DetectionEnabled, Disabled

Tato položka umožňuje nastavit detekci boot virů. Pokud bude vir nalezen, pak se systém zastaví a zobrazí varovnou hlášku. Potom můžeme restartovat počítač, vložit bootovací disketu a vir odstranit.

 

Quick Power On Self Test:Enabled, Disabled

Po zapnutí počítače provede BIOS sérii testů na kontrolu systému a zařízení. Pokud je hodnota nastavena na Enable, pak BIOS zjednoduší a zrychlí vykonávané testy.

 

Boot Up Floppy Seek:Enabled, Disabled

Při startu počítače BIOS detekuje disketové jednotky. Když je hodnota na Enabled a pokud BIOS nenalezne žádnou disketovou jednotku, zobrazí se hláška „Floppy Disk Drive Error“. Pokud je hodnota nastavena na Disabled BIOS přeskočí tento test.


Load Setup Defaults

Tato volba nahraje defaultní hodnoty BIOSu, které byly nastaveny v továrně.

 

Discard Changes

Tato položka vrátí zpátky všechny hodnoty, které uživatel měnil.

 

Save Changes

Tato položka uloží změny, aniž by se muselo vyjíždět ze Setupu.

 

Exit Saving Changes

Tato funkce ukládá nastavení Setupu do CMOS (Paměť, která zůstane zachována i při vypnutí počítače).

 

Exit Discarding Changes

Tato funkce ukončí Setup, bez uložení změn.