Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Návrh informačního systému pro závody v parkurovém skákání

Návrh informačního systému pro závody v parkurovém skákání

Závody jsou rozděleny podle obtížnosti na více úrovní. Každý jezdec se může přihlásit do jednoho typu soutěže vícekrát, ale pokaždé s jiným koněm. Startovní číslo je přidělováno na vytvořenou dvojici ( jezdec a kůň ), tzn. že jezdec může startovat v jednom závodě pod více startovními čísly.

Ze všech přihlášek je vytvořena databáze soutěžících jezdců - F1, která je přes rodné číslo svázána s databází F4. Tato databáze obsahuje údaje o typu obtížnosti soutěže, startovním čísle a jménu koně s nímž jezdec absolvoval závod a údaje o výsledcích, kterých daná dvojice dosáhla ( body, čas, umístění ).Zbytek systému tvoří databáze F2, obsahující seznam sportovních oddílů a databáze směrovacích čísel - F3.

Vstupní data do informačního systému jsou pořizována z údajů uvedených na přihláškách jednotlivých účastníků a dále z výsledků zapsaných rozhodčím závodu. Výstupem po zpracování veškerých informací je listina závodníků seřazených podle celkového umístění v konkrétním závodě.

Struktura věty : 15378imn33txm8i

položkatypdélka

rodné čísloCH10

jménoCH10

příjmeníCH15 mx378i5133txxm

sportovní oddílCH20

obecCH20

uliceCH20

PSČCH5

typ soutěžeCH4

startovní čísloN3

jméno koněCH15

počet bodůN2

časN4

umístěníN3

Normalizace dat :|/i>

1, rozdělení věty na opakující se položky

opakující se položky :typ soutěže

startovní číslo

jméno koně

počet bodů

čas

umístění

rodné císlo

typ souteže

start.císlo

jméno kone

pocet bodu

cas

umístení

rodné císlo

jméno

príjmení

oddíl

obec

ulice

PSC

1 : N

Po rozdělení vzniknou dvě tabulky, spojené relačním klíčem "rodné číslo" 1 : N.

2, závislost položek na relačním klíči

rodné císlo

typ souteže

start. císlo

jméno kone

pocet bodu

cas

umístení

oddíl

obec

ulice

PSC

rodné císlo

jméno

príjmení

oddíl

1 : N

N : 1

3, závislost položek, které nejsou relačním klíčem, na sobě navzájem

jezdec oddíl PSČ soutěž

F1 F2 F3 F4

rodné císlo

typ souteže

start. císlo

pocet bodu

cas

umístení

jméno kone

rodné císlo

jméno

príjmení

oddíl

1 : N

oddíl

ulice

PSC

PSC

obec

N : 1 N : 1

Relační datový model po normalizaci dat

E - R diagram

jezdec = závodník

typ souteže

obce

sport. oddíl

Šachovnicová tabulka

 
 
jméno
příjmení
oddíl
soutěž
st.číslo
body
čas
kůň
umístění
podání
přihlášky
 
T1
 
I
 
I
 
I
 
I
 
I
 
 
 
 
 
 
 
I
 
 
přidělení
start.čísla
 
T2
 
 
 
 
 
 
 
F1
 
 
 
I
 
 
 
 
 
 
 
 
vytvoření
start.pole
 
F4
 
T1
 
 
 
 
 
 
 
T1
 
T2
 
 
 
 
 
T1
 
 
startovní
listina - tisk
 
T3
 
F1
 
F1
 
F1
 
F1
 
F4
 
F4
 
 
 
 
 
F4
 
 
zápis výsledků
do start.listiny
 
T4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I
 
I
 
 
 
 
zápis výsledků
do databáze
 
F4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T4
 
T4
 
 
 
 
tisk výsledkové
listiny
 
T5
 
F1