Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Software - PC zálohování a archivace dat

Slezská univerzita v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Katedra informatiky a matematiky

Software - PC zálohování a archivace dat

seminární prácePC ZáLOHOVáNí A ARCHIVACE DAT

Nedávno byly dokončeny nové verze dvou zřejmě nejznámějších
a nejpoužívanějších pakovacích programů. Jsou to velmi užitečné
programy, které umožňují "zabalit" vybrané souboru do jediného
archivu, přičemž tento archivní soubor by měl být pokud možno
kratší než původní nezabalené soubory.
Využití této vlastnosti může být různé. Výhodné je tímto
způsobem archivovat data, která zrovna nepotřebujeme, ale mohla
by se nám někdy v budoucnu hodit (texty, obrázky, databáze,...).
Často se "pakovací" programy používají také na přenos dat a
softwaru (shareware) na jiný počítač prostřednictvím disket.
Neméně často se však používají k uvolnění místa na hard disku.
Softwarové firmy často používají tyto programy k pakování svých
produktů na instalační diskety atd.
Dnes již existuje nepřeberné množství software podporujících
nejznámější "pakováky" (Norton Commander 4.0, ARJVIEW,
ZIPVIEW, ModPlay,...), čili práce s nimi je velice příjemná a
nyní i rychlá. Ukažme si malý průřez nabídkou: ARJ 2.30, LHA
2.13, PAK 2.51, PKARC 3.60 a PKZIP 1.93A (Alfa verze programu
PKZIP 2.0).
Nejznámější jsou asi ARJ a PKZIP s PKUNZIPem. Mezi lidmi
jsou jak zapřísáhlí uživatelé á-er-jéčka, tak i zipu, a přestože
oba tábory tvrdí, že ten jejich program je rychlejší,
výkonnější, menší a snáze ovladatelný, nejčastěji se doslechneme,
že"zip je sice rychlejší, ale á-er-jéčko víc zabalí".
PROGRAM ARJ
23379ltc13ltl5j

Začněme pravděpodobně nejrozšířenější "pakovací" utilitkou u
nás a uveďme základní vlastnosti a možnosti programu.

- vynikající stupeň komprese, zejména při komprimaci grafických
souborů, databází a rozsáhlých datových struktur

- schopnost vytvářet "vícedisketové" zálohové sety, tj. sety,
jejichž velikost je i po kompresi větší než kapacita jedné
diskety

- schopnost vytvářet u "vícedisketových" setů evidenční soubory
dílčích setů na jednotlivých disketách, umožňující mimo jiné
manipulovat později s těmito dílčími sety jako se samostatnými
zálohovými sety
tt379l3213lttl

- množství příkazů a přepínačů, které je v kategorii kompresorů
(PKZIP, ARC, ARJ, ZOO, LHARC a další) ojedinělé a které
"posunuje" ARJ mezi archivační softwary

- schopnost vkládat do zálohových setů i prázdné adresáře

- implicitně definované ukládání adresářových cest souborů spolu
s jejich názvy, tato vlastnost je zachována i pro
samorozvinovací sety

- struktura zálohových setů (záhlaví, 32bitové kontrolní součty
CRC), umožňující jednak poskytovat vysokou míru zabezpečení
zálohovaných dat, jednak provádět kontrolní čtení a porovnávání
zálohovaných dat s originálními daty jako součást zálohovací
operace


- volitelné "uzamykání" zálohových setů, takto chráněné soubory
sety nemohou být programem ARJ nijak aktualizovány

- podpora jednotlivých národních textových prostředí v úrovni
dané systémem MS DOS 3.*

- vyhledávání výskytu daného textového řetězce v jednotlivých
souborech zálohového setu

- speciální komprimace textových souborů, docilující na tomto
typu souborů vyššího stupně komprese (příprava pro modemové
přenosy apod.)

- rozvinování zálohových setů na obrazovku typu "BROWSE"
(stránkované prohlížení obsahu souborů).

Kromě jiného program ARJ má

obrovské množství parametrů,
jejichž pomocí lze nastavit snad úplně všechno ( a ve kterých se
nejspíš nevyzná ani autor programu Robert K. Jung). Má přehledný
a podrobný help. Není nutno ho registrovat, pokud ho používáme
jen pro vlastní potřebu. Ale hlavně: mají ho úplně všude, takže
kamkoli přijdeme, s ARJ se tam určitě potkáme.

PROGRAM PKZIP

Pověst, která předcházela ZIP firmy PKWARE, nepřeháněla ani
v nejmenším. Zip je opravdu nejrychlejší z testovaných pakovacích
programů a nejoblíbenějším zůstane asi také. Ačkoliv byl jeho
program sesazen programem ARJ z trůnu nejlepšího a nejrychlejšího
kompresního programu , nová alfa verze ukazuje, kolik "vaty" může
být pořád ještě odstraněno.

Několik příkladů: Za 13,2 sekundy odešle program 85,4 %
rozsahu jednomegabajtového souboru dBASE na smetiště. Tím se
PKZIP vyrovná ARJ. V dodávce jsou kromě toho obsaženy další
potřebné služební programy: PKZIPFIX opravuje poškození souboru
formátu ZIP. Pomocí PKSFX se mohou, stejně jako u ARJ, převést
archívy samorozpakovací programy. ZIP2EXE umožňuje konverzi
existujících archívních souborů. Nabízena je ostatně také verze
OS/2 (registrace 47 dolarů).
Není bez zajímavosti, že i velcí výrobci umějí ocenit
přednosti pakovacích programů. Mnoho jich používají ke komprimaci
svých objemných aplikačních programů, aby umožnili instalovat
vlastní software méně disketami a v kratší době.
V zásadě byl pomocí pakovacích programů konečně vyřešen
problém místa a transportu, který se v posledních letech - spolu
s rozšířením aplikací hladových po paměti - stále zostřoval.
Kompresní programy nabízejí možnost úsporného archivování
objemných souborů. Kromě toho dovolují pakovací programy pohodlný
přenos adresářů s mnoha soubory do jiných adresářů.
Těm, kteří preferují rychlost před účinností nelze doporučit
nic jiného než aby naťukali PKZIP -es /archív/ (zdroj) a získají
tak archivační soubory sice v průměru o 4 % větší, než by měli
třeba s RARkem, zato takřka polovičním čase.
Nápovědu má zip sice méně rozsáhlou, zato však lépe udělanou
než ARJ, protože můžeme skákat ze stránky na stránku v libovolném
pořadí. Registrace pro nekomerční a nedistributorské využití není
naštěstí povinná, neboť pro ZIP je ze všech testovaných programů
nejvyšší. Stejně jako při balení i při rozbalování dosáhl zip s
přehledem nejlepších časů.1.5 MB bitmap rozbalí za 6 vteřin.
Softwarovým "dvojčetem" programu PKZIP je program PKUNZIP.
provádí dekomprimaci a rozvinutí celých ZIP-setů nebo jen
zadaných souborů ze specifikovaných ZIP-setů.

PROGRAM LHARC
Podobně jako programy PKware je rozšiřován cestou "volné
distribuce" i další program pro komprimaci a dekomprimaci dat,
dnes již známý LHARC japonského autora Haruyasu Yoshizaki.
Disketa s tímto programem, která je šířena v České republice,
obsahuje ještě několik dalších úloh různých autorů, které
navazují na manipulaci se zálohovými sety a vždy nějakým způsobem
rozšiřují možnosti uživatele v ovládání těchto souborů.
Protože licenční podmínky pro využívání programů LHARC jsou
skutečně velmi tolerantní a nezakazují ani komerční používání
této úlohy, pozvolna se rozšiřuje i mezi našimi uživateli.