Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Problémová místa hardware - server, konfigurace sítě, PC, paměťová média. Zálohování dat - zásady, komp

Problémová místa hardware - server, konfigurace sítě, PC, paměťová média. Zálohování dat - zásady, komprimační utility, hardwarové prostředky, on-line komprimace, utility pro obnovu poškozených dat.

Server - zápis na disk (mirroring), řadič (duplexing), použití značkových ověřených zařízení, procesor serveru (redundantní procesory), síťová karta (2 karty, 2 dráty), napájecí zdroj (2 zdroje, UPS), výpadky stanic (transakční zpracování dat, strukturovaná kabeláž).Router - z hlediska globální ochrany umožňuje monitorování dění v rámci routeru a to až do úrovně dat i informačních rámcích. Navíc má technické prostředky schopné data měnit, generovat, ovlivňovat vlastnosti přenosového kanálu, navazovat spojení, provádět kopírování dat, kopie distribuovat do požadovaného směru, zdržovat či zadržovat komunikaci. Router je aktivní zařízení komunikačního kanálu s vlastní inteligencí, která může být zneužita bez možnosti kontroly a ovlivnění ze strany uživatele sítě, k provedení jakékoliv diverzní činnosti.

Komunikační kanál - zajištění přenosu pomocí vhodného transportního média - komutované okruhy, pronajaté okruhy, optické vlákno, radioreléové kanály, satelitní přenosové systémy. Platí zde - čím vyšší inteligence je potřeba k obsluze kanálu, tím nebezpečnější akce proti IS mohou být realizovány. Komutované spoje - odposlech je redukován, protože spojení se realizuje fyzicky obecně na jiných okruzích, roste však pravděpodobnost napadení libovolným účastníkem veřejné telefonní sítě. Na pronajatých okruzích je podstatně snížena možnost atakovat koncové zařízení, ale je možné snadněji napadnout vlastní komunikační trasu. U rádiového spojení klesá možnost změny informace v rámci kanálu, ale roste možnost přímého odposlechu a rušení přenosu. V retranslačních bodech je situace podobná routeru.

Komunikační datové rozhraní - normalizované body zajišťující správně propojení příslušných systémových částí. Protože jsou veřejně známy jejich fyzikální i protokolární vlastnosti, jsou ideálním místem pro napadení.

Koncové zařízení - je účastníkem komunikace, jeho informační fond je předmětem zájmu útočníka. "Vhodné" použití koncového zařízení může způsobit katastrofální škody, neboť útočníkovi se dostává do ruky autorizovaný nástroj pomocí kterého je schopen napadat ostatní koncová zařízení jako legální účastník. 23829mln48qdh2i

Hrozby - odposlechnutí přenášené informace, modifikace, vytvoření falešné informace, selektivní zadržení či zpoždění informace, zabránění komunikaci, průnik do koncových stanic.

Ochrana proti útokům - fyzická ochrana integrity komunikačního kanálu, autentizace spojení, detekce porušení integrity zprávy, ochrana šifrováním přenášené zprávy.
Nelze dosáhnout dokonalého fyzického zabezpečení, proto se používají detekční prvky narušení integrity.

Zálohování - zálohovat data pravidelně na vhodné záznamové médium, dodržovat pravidla, kontrola a verifikace dat před zálohováním, zálohovat strukturovaně (denně, měsíčně). ld829m3248qddh

Zálohování je proces, při kterém se v daném čase vytvoří jedna nebo několik kopií požadovaných dat. Je nutné se přesvědčit, že zálohovaná data lze obnovit.

Zálohovací pgm by měl umět - schopnost provádět zálohy na různá zařízení, verifikace vytvořené záložní kopie, žádoucí je komprese ukládaných dat (zrychlení a menší objem záložních dat), důležitá je kryptografická ochrana zálohovaných dat, aby mohly být ukládány mimo chráněné prostory (přístup po zadání hesla), př. arj, zip, zde je možnost ukládat s heslem, používání mechanismu pro korekci chyb - vyšší pravděpodobnost přečtení dat po poškození, schopnost selektivního zálohování (např. dle času, velikosti), vytváření záznamů o činnosti archivačního pgm, měl by být před ostrým nasazením důkladně otestován, počkat si na dokonalejší verzi, nejčastější použití záloh spočívá v přenesení dat na jiný systém. Požadován je inteligentní způsob výběru dat v rámci procesu zálohování - filtry pro výběr.

Parametry porovnávání zálohovacích pgm - rychlost komprimace dat, spolehlivost, možnost zálohovat na více paměťových médií (např. velký soubor na více disket, př. arj, rar), poměr komprimace (jak mnoho je zálohovaný soubor zkomprimován), komfort obsluhy, dostupnost a cena, kompatibilita různých verzí stejného pgm.

Příklady archivačních pgm - arj, pkzip, pkunzip, zip2exe, rar, pkpak, pkunpak, lharc, WinZip

Online komprimace - podpora u WNT (NTFS)

U vzácných dat nepoužívat realtime kompresi (jako je doublespace atd), respektive dodržovat určité zásady - omezit výpadky proudu, používat vhodný komprimační pgm (Stacker).