Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Skříň - anglicky CASE                                                     

    Skříň - anglicky CASE                                                     


    je kovová nebo plastová skříň, ve které jsou zamontovány všechny prvky počítače(MB, CPU, zdroj, pamět, přídavné karty,...). Co se týče tvaru a velikosti existuje několik základních typů- desktop, slim case, mini tower, tower.Protože ale skříně vyrábí mnoho firem stejné typy se mírně liší tvarem i velikostí.Důvodem proč se vlastně liší je více. Jeden důvod je kvůli uložení skříně, tak aby byl po ruce a zároveň aby zabíral co nejmenší část našeho pracovního pole. Druhý důvod rozšiřitelnost, do vetší skříně můžeme namontovat více zařízení.
    Co tedy můžeme nahít při prohlídce zepředu zvenku.Samozřejmě síťový vypínač, kterým zapínáme a vypínáme přístroj. Jestli je počítač zapnutý nám signalizuje LED dioda- nejčastěji zelené barvy.Tlačítko RESET - sloužící k tzv. studenému startu, neboli zavedení operačního systámu do paměti(BOOTOVÁNÍ). je to stejná operace, která probíhá při zapnutí počítače.Další tlačítko je TURBO. Je to především pozůstatek minulých let, když se přecházelo z počítčů s mikroprocesory typu 8086 (PC/XT) na 80286 (neboli PC/AT ) a kde na nových nstrojích některé programy pracovali tak rychle, že s nimi nebylo možné pracovat. Proto se tlačítkem TURBO omezil výkon počítače. Zapnutí je rovněž signalizováno LED diodou, nejčastěji oranžové barvy. V dnešní době se přestávají tyto tlačítka montovat. Jako další kontrolku můžeme uvést Led diodu, která signalizuje, zda zrovna pracuje hard disk Poslední signalizační zařízení je display, který nám může ukazovat hodinovou frekvenci procesoru. Na přední straně se amozřejmě nachází dvířka disketových mechanik, CD-ROM jednotek a ostatních zařízeni, poku jsou k dispozici.
    Ze zadu můžeme vidět ventilátor, odvádějící mimo skříň teplo, které vzniká při běhu počítače.
    Nyní se budeme zajímat o konektory. Konektor se dají rozdělit na semce(mají kolíky) a na samice(mají otvory). Na zadní straně vidíme několik druhů konektorů. V zásadě jsou to tři základní druhy. První je zásuvka pro připojení síťového kabelu.Vedle bývá často konektor pro připojení kabelu pro napájení monitoru. Druhým typem konektorů je pětikolíková zásuvka DIN pro připojení klávesnice (někdy se setkáme s její menší podobou- PS/2). Třetím typem konektorů jsou ploché vícekolíkové (obvykle 9 až 25 kolíkové) konektory -porty. Těmito porty se vedou data mezi počítačem a periferními zařízeními, což jsou zařízení mimo počítač- tiskárna, myš,atd. Vedle těchto základních konektorů se můžeme potkat i s dalšími konektory, které jsou ovšem dodávány na doplnňujích kartách-zvuková karta, grafická karta, síťová karta....