Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

VZDĚLáVACí CíL (1.ROČNíK GYMNáZIA)

VZDĚLáVACí CíL (1.ROČNíK GYMNáZIA) Žák bude ovládat učivo o základní práci se soubory v programu Norton Commander 5.0 ,to znamená že: 1) uvede informaci, že pro práci se soubory můžeme využít n ...
Pokracuj

Internet

Internet Ke konci šedesátých let si začali zlí pánové v nepřátelské Americe uvědomovat, že dobře fungující sít' je základem života vojenského i jiného, a že by se neradi dožili dne, kdy by tyto sít ...
Pokracuj

Lanex, a. s. Bolatice - Seminární práce z předmětu Softwarová podpora marketingu

Lanex, a. s. Bolatice - Seminární práce z předmětu Softwarová podpora marketingu I. ZáKLADNí ÚDAJE O FIRM ...
Pokracuj

Hardware - Základní deska- angl. mother board někdy téľ main board

Hardware - Základní deska- angl. mother board někdy téľ main board V počítači se vesměs elektronické přístroje a součástky montují tzv. desky tiątěných spojů. Celé obvodové řeąení pčítače je zapojeno na této desce. Na základní desce se nacházejí tyto základní komponenty -procesor, koprocesor, paměti- RAM, ROM, CMOS, BIOS ...
Pokracuj

Antivirová ochrana - organizační opatření, prevence, postup odvirování systému a obnovení dat. Specializované programy pro aut

Antivirová ochrana - organizační opatření, prevence, postup odvirování systému a obnovení dat. Specializované programy pro autorizaci přístupu, kódování. Zásady při instalaci software. Organizační opatře ...
Pokracuj

Antivirové programy - principy činnosti, způsob použití, problémy, úspěšnost vyhledávání virů, testován&

Antivirové programy - principy činnosti, způsob použití, problémy, úspěšnost vyhledávání virů, testování. Principy AV pgmDetekce - viry detekovány na základě porovnání signatur s kódem viru, anal&yac ...
Pokracuj

Koncepce ochrany informačního systému - softwarové, organizační a hardwarové aspekty ochrany informačních systémů. Rizi

Koncepce ochrany informačního systému - softwarové, organizační a hardwarové aspekty ochrany informačních systémů. Riziková analýza. Režimová ochrana (organizační, administrativní) - režim je administrativní ...
Pokracuj

Právní aspekty ochrany dat - autorský zákon, trestní zákoník, ochrana dat v informačních systémech, právo EU, n&aacut

Právní aspekty ochrany dat - autorský zákon, trestní zákoník, ochrana dat v informačních systémech, právo EU, národní právo vybraných států. Společnost hladoví po informacích, pociťuje jejich ro ...
Pokracuj

Zabezpečení dat v operačních systémech. Specifika MSDOS a W95. Třídy bezpečnosti operačních systémů, duhov&aacu

Zabezpečení dat v operačních systémech. Specifika MSDOS a W95. Třídy bezpečnosti operačních systémů, duhová série. Bezpečnostní standard SIS. Vybrané aspekty ochrany IS (prolínají se): personáln&iac ...
Pokracuj

Základy kryptoanalýzy - matematické základy kryptoanalýzy, frekvenční analýza, Kassiskiho metoda atd.

Základy kryptoanalýzy - matematické základy kryptoanalýzy, frekvenční analýza, Kassiskiho metoda atd. Kryptologie - věda, která se zabývá šifrováním (kryptos = skrytý), její části jsou kryptografie - věda ...
Pokracuj

Referaty Informatika

 1  2  3  4  5  6  7  8