Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Užití reostatu k regulaci proudu v obvodu a jako děliče napětí

2.Laboratorní Cvičení

Spolupracovníci:Hodnocení:

Téma:

Užití reostatu k regulaci proudu v obvodu a jako děliče napětí

Úkoly:1.Použij reostat k regulaci el. proudu

2.Použij reostat jako dělič napětí

3.Doplňující úlohy

Pomůcky:Zdroj napětí, vodiče funkční reostat, vypínač, žárovka, univerzální měřící přístroj (2x)

Postup:1.1) Sestavíme obvod s reostatem pro regulaci proudu podle schematu el. obvodu (*) 39397ygq24thf3j

1.2) Nastavíme měřící přístroj na funkci ampérmetru

1.3) Pohybujeme jezdcem reostatu, odečtené hodnoty zapisujeme do tabulky (**)

2.1) Sestavíme obvod s reostatem pro regulaci napětí podle (***)

2.2) Nastavíme měřící přístroj na funkci voltmetru gh397y9324thhf

2.3) Pohybujeme jezdcem reostatu, odečtené hodnoty zapíšeme do tabulky(**)

(*)

(***)

Vypracování:

Źárovka: Umax=6,3VImax=0,3AR=21Ω

Reostat:Rmax=100Ω

(**)
I (A)
U (V)
Po (W)
R (Ω)
za studena
0,300
6,300
1,890
21,000
1.poloha
0,235
5,300
1,245
22,553
2.poloha
0,100
1,100
0,110
11,000
3.poloha
0,058
0,300
0,017
5,172

Otázky

a)Jak se mění příkon žárovky se změnou proudu?

b)Jaký je maximální příkon žárovky?

c) Jaký byl při poloze 1 maximální a minimální proud?

d) Jaké bylo při poloze 2 maximální a minimální napětí?

  1. Jsou v přímé úměře.

  2. P0max=1,890W

  3. Imax=235mA

Imin=58mA

  1. Umax=5,3V

Umin=0,3V

Závěr: Z pokusů jednoznačně vyplývá, že reostat lze použít jako dělič napětí, i k regulaci proudu. Dále jsme oveřili platnost vztahů Ohmova zákona, takže toto laboratorní cvičení považuji za úspěšné.