Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt, Recenze textu

ZAPALOVáNí, ČINNOST A ZAPOJENí

ZAPALOVáNí, ČINNOST A ZAPOJENí ZAPALOVáNí, ČINNOST A ZAPOJENí Zapalování je soustava elektrických zařízení, která slouží k zapálení pali ...
Pokracuj

SPALOVACí MOTORY

SPALOVACí MOTORY - pro pohon automobilů se používají pístové spal. motory, které pro daný výkon mají nejmenší hmotnost, jsou hned schopny provozu, mají dobrou účinnost nevýhodou je - velká hlučnost ...
Pokracuj

PLANETY SLUNEČNí SOUSTAVY

PLANETY SLUNEČNí SOUSTAVY JUPITER Jupiter je nějvětší planetou Sluneční soustavy. Nachází se v průměru přibližně 778,3 miliónů kilometrů od Slunce a oběhne jej jednou za 12 let. Jeho obrovské těleso má prů ...
Pokracuj

Ověření základních funkcí operačního zesilovače na analogovém počítači MEDA-T

Ověření základních funkcí operačního zesilovače na analogovém počítači MEDA-T 1. Na AP řešte algebraickou rovnici: u0 = u1 – 5u2 + 6u3 kde u1 = 0,3; u2 = 0,2; u3 = 0,1 [SJ] Fyzikální schéma zapojení: ...
Pokracuj

Tepelné motory

Tepelné motory Tepelný stroj obecně přeměňuje teplo v práci -Teplo získané spalováním paliva mimo stroj (parní stroj) -Teplo získané spalováním paliva přímo ve stroji (spalovací motor) Termodynamika -Věda, ...
Pokracuj

Užití reostatu k regulaci proudu v obvodu a jako děliče napětí

2.Laboratorní Cvičení Spolupracovníci:Hodnocení: Téma: Užití reostatu k regulaci proudu v obvodu a jako děliče napětí Úkoly:1.Použij reostat k regulaci el. proudu 2.Použij reostat jako dělič napětí 3.Doplňuj&iacut ...
Pokracuj

Oblouková Lampa

Oblouková Lampa "Opravdu se budu muset rozhodnout: buď vaše stará, nebo moje nová, oblouková lampa" (Fr. Křižík ve hře Járy Cimmrmana, k muži kterému chodil za ženou) Obloukové lampy fungují tak, že se sestrojí el. obvo ...
Pokracuj

ŠTĚPENí ATOMOVÝCH JADER

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA PEDAGOGICKá ŠTĚPENí ATOMOVÝCH JADER ŠTĚPENí ATOMOVÝCH JADER Transmutace prvků neutrony ...
Pokracuj

Co je duha?

Co je duha? Snad každý si někdy všiml barevného duhového oblouku při končící dešťové přeháňce. Déšť ještě padá, ale zároveň sluneční paprsky osvětlují dešťov&e ...
Pokracuj

Planety

Planety Ještě ve středověku se lidé domnívali, že Země je středem vesmíru a že kolem ní obíhají planety a hvězda Slunce. Později se však ukázalo, že Země je jednou z devíti planet, obíhajících kolem ...
Pokracuj

Referaty Fyzika

 1  2  3