Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Financni matematika - Je dána časová řada poptávky po určitém výrobku v 15 týdnech po sobě.

Příklad 4:

Financni matematika - Je dána časová řada poptávky po určitém výrobku v 15 týdnech po sobě.

t
yt
yt
t
t / yt
log t
log ( t / yt)
1
58
-----
-----
-----
-----
------
2
74
-----
-----
-----
-----
------
3
214
295,4
167,9
0,568382
2,225051
-0,24536
4
393
510,8
264,6
0,518011
2,42259
-0,285661
5
738
842,8
378,2
0,448742
2,577722
-0,348003
6
1135
1259,4
480,4
0,381451
2,681603
-0,418561
7
1734
1774,8
562,6
0,316993
2,7502
-0,49895
8
2297
2274
543,4
0,238962
2,73512
-0,621671
9
2970
2720,4
420,3
0,154499
2,623559
-0,811073
10
3234
3224,6
431,3
0,133753
2,634779
-0,873696
11
3367
3742,8
485,7
0,129769
2,686368
-0,886829
12
4255
4162
518,5
0,12458
2,714749
-0,904553
13
4888
4633,2
525,7
0,113464
2,720738
-0,945143
14
5066
-----
------
------
-----
------
15
5590
-----
------
------
-----
------
120
36013
-----
------
------
-----
------
yt2
log ( t /yt2)
log yt
Tt
----
-----
1,763428
28,3204
----
-----
1,8692317
87,3628
87261,16
-2,7157703
2,3304138
214
260916,6
-2,9939119
2,5943926
436,3739
710311,8
-3,2737275
2,8680564
769,0656
1586088
-3,5187244
3,0549959
1206,96
3149915
-3,7480991
3,2390491
1727,263
5171076
-3,9784613
3,361161
2297
7400576
-4,2457061
3,4727564
2881,524
10398045
-4,3821722
3,50974
3450,878
14008552
-4,4600251
3,5272431
3982,98
17322244
-4,5238554
3,6288996
4464,151
21466542
-4,6110241
3,6891312
4888
-----
-----
3,7046652
5253,64
-----
-----
3,7474118
5563,866
-----
-----
-----
-----

Úkol 1: Určete nejvhodnější typ trendové funkce.

  • t roste, ale ne lineárně Þ odpadá parabolický trend

  • t /yt lineárně klesá Þ odpadá exponenciální trend

  • log t kolísá Þ odpadá modifikovaný exponenciální trend

  • log ( t /yt) lineárně klesá Þ možná Gompertzova křivka

  • log ( t /yt2) také klesá Þ možný logistický trend

Podle růstových charakteristik jsme určili, že nejvhodnějším trendem bude Gompertzova křivka

Tt = k * a0(a1)t

Úkol 2: Vhodnou funkcí tuto řadu vyrovnejte.

  • metoda vybraných bodů [y3, y8, y13]

yt (y3) = 214

yt+m (y8) = 2297 t = 3 m = 5

yt+2m (y13) = 4888

log yt+2m – log yt+m log 4888 – log 2297

a1 = n / 3 ---------------------------- = 5 ---------------------------- = 0,795309998

log yt+m - log y t log 2297 – log 214

log at+m – log yt 1,03074722

log a0 = ----------------------- = ------------------------------- = -3,0052283 ……a0 = 0,000988

a1t * (a1m – 1) 0,79533 * (0,79535 – 1)

log k = log yt – a1t log a0 = 2,33041377 – 0,503028912 * (-3,0052283) ……..k = 6 953,245

Úkol 3: Proveďte prognózu poptávky pro 16. týden

Tt = k * a0(a1)t = 6 953,245 * 0,000988(0,79531)16 = 5 823,6176

Úkol 4: Řadu graficky znázorněte.