Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Žádost o úvěr - Projekt do předmětu Finanční úvěrování

VUT BRNO

Fakulta managementu a ekonomiky Zlín

Žádost o úvěr - Projekt do předmětu Finanční úvěrování

Pavlína Folovská

III/24

Žádost o úvěr

Charakteristika subjektu:

Subjekt: PF Expo s.r.o., Zlín

Sídlo: Antonínova 4379, Zlín 23287ktl89nou5h

Předmět podnikání: výstavnictví

Specifika činnosti: návrhy a realizace výstavních expozicVlastnictví: 100 % vlastnictví Ing. Petr Figárek

Prostory a nemovitosti: Společnost nevlastní nemovitost a firemní prostory, je v pronájmu to287k3289noou

Zlínské realitní kanceláře a.s. Zlín

Zaměstnanci: 5 lidí

Účet: KB Zlín

Historie firmy

Společnost s  r.o. PF Expo Zlín vznikla v roce 1992 zapsáním 1. 2. 1992 do obchodního rejstříku v Brně. V počátcích se specializovala na komplexní řešení interiérů. O rok později rozšířila svoji činnost o výstavnictví – návrhy a realizace výstavních expozic.

Dnes se firma zabývá pouze výstavnictvím. Interiérové studio je účetně vedené samostatně.

PF Expo – INTERIER

Sídlo: Antonínova 4379 Zlín

Specifika činnosti: návrh a realizace interiérů – bytových, společenských a kancelářských

Vlastnictví : 100 % Ing. Petr Figárek

Organizační struktura:

Majitel

ProjekceMarketing

NávrhRealizace

Finanční údaje za rok 1998

Obrat: Kč 5 567 761,80

Zisk: Kč 69 717,75

Ukazatel věřitelského rizika: 75,1 %

Equity ratio: 24,92 %

Debt-equity ratio: 3, 01

Charakteristika trhu

Odběratelé: Firma působí na trhu celé Moravy. Stálými odběrateli jsou např.:

Obutex s.r.o. Hluk

Duraline Tlumačov

Astra Zlín

Dinel s.r.o. Zlín

Plastika VD Kroměříž

Slezan Frýdek Místek

Dodavatelé: Firma používá pro výstavnictví systém OCTANORM a COMBI.

Spolupracuje s jedinými dodavateli v České republice:

Octanorm Brno

MIVA Praha.

Konkurence: Ve východomoravském regionu PF Expo s.r.o. nemá konkurenci. Hlavní

konkurence jsou firmy z Brna:

OS-4 Brno

Mesag Brno.

Jiné závazky

Leasing: automobil Mazda

transit Ford

Splátky celkem: rok 1999 -Kč 360 008,02

rok 2000- Kč 360 008,02

rok 2001- Kč 281 590,23

Podnikatelský záměr

Firma chce 31. 6. 1999 odkoupit budovu, ve které teď sídlí, od Zlínské realitní kanceláře a.s., Zlín. Cena budovy je Kč 2 500 000,-.

V roce 1998 platila firma nájem v hodnotě Kč 48 000,-. Požadovaný úvěr chce splácet peněžními prostředky vyhrazenými na tento nájem a peněžními prostředky z poskytovaného nájmu pro kancelářské účely z nově nabytého HIM.

Charakteristika úvěru a splátkový kalendář

Úvěr: Kč 2 500 000,-

Úrok: 13 %

Doba splatnosti: 2,5 roku

Čerpání: jednorázové

Datum čerpání: 1. 7. 1999

Ručení úvěru: rodinný dům majitele v hodnotě Kč 3 500 000,-.

Firma si ve smlouvě vyhrazuje nárok splatit úvěr dříve, než jak je uvedeno v podmínce.

Splátkový kalendář

 
Datum splátky
Splátka úvěru
Úrok
Splátka celkem
1
30.07.99
84 000.-
27 084,-
111 084,-
2
30.08.99
84 000,-
26 174,-
110 174,-
3
30.09.99
84 000,-
25 264,-
109 264,-
4
30.10.99
84 000,-
24 354,-
108 354,-
5
30.11.99
84 000,-
23 444.-
107 444,-
6
30.12.99
84 000,-
22 534,-
106 534,-
 
Celkem r.1999
504 000,-
148 854,-
652 854,-
7
30.01.00
84 000,-
21 624,-
105 624,-
8
28.02.00
84 000,-
20 714,-
104 714,-
9
30.03.00
84 000,-
19 804,-
103 804,-
10
30.04.00
84 000,-
18 894,-
102 894,-
11
30.05.00
84 000,-
17 984,-
101 984,-
12
30.06.00
84 000,-
10 074,-
101 074,-
13
30.07.00
84 000,-
16 164,-
100 164,-
14
30.08.00
84 000,-
15 254,-
99 254,-
15
30.09.00
84 000,-
14 344,-
98 344,-
16
30.10.00
84 000,-
13 434,-
97 434,-
17
30.11.00
84 000,-
12 524,-
96 524,-
18
30.12.00
84 000,-
11 614,-
95 614,-
 
Celkem r.2000
1 008 000,-
199 428,-
1 207 428,-
19
31.01.01
141 400,-
10 704,-
152 104,-
20
28.02.01
141 400,-
9 172,-
150 572,-
21
31.03.01
141 400,-
7 640,-
149 040,-
22
31.04.01
141 400,-
6 108,-
147 508,-
23
31.05.01
141 400,-
4 576,-
145 976,-
24
31.06.01
141 400,-
3 045,-
144 445,-
25
31.07.01
139 600,-
1 513,-
141 113,-
 
Celkem r.2001
988 000,-
42 758,-
1 030 758,-
 
Celkem
2 500 000,-
391 040,-
2 891 040,-

Příloha:
Zdroje splácení úvěru:

Rok 1999

ZiskKč 60 000,-

Peněžní prostředky z bývalého nájmu (48 000,-x 6)Kč 288 000,-

Peněžní prostř. z poskytovaného nájmu (60 000,-x 6)Kč 360 000,-

--------------

Kč 708 000,-

Rok 2000

Zisk z minulého účetního obdobíKč 55 000,-

Peněžní prostředky z bývalého nájmu (48 000,-x 12)Kč 576 000,-

Peněžní prostř. z poskytovaného nájmu (65 000,-x 12)Kč 780 000,-

-----------------

Kč 1 411 000,-

Rok 2001

Zisk z minulého účetního obdobíKč 239 758,-

Peněžní prostředky z bývalého nájmu (48 000,-x 7)Kč 336 000,-

Peněžní prostř. z poskytovaného nájmu (65000,-x7)Kč 455 000,-

--------------

Kč 1 030 758,-

Odpisový plán

HIM
Software –
VC Kč 48 710,- ,
rok pořízení 1997, odepisování degresivní
Rok
Odpis
Zůstatková c.
1997
Kč 12 177,5
Kč 36 532,5
1998
Kč 18 266,25
Kč 18 266,25
1999
Kč 12 177,5
Kč 6 088,75
2000