Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Projekt Finance Referaty Referát

Popis množiny - historie

Popis množiny - historie Obsah 1) Úvod - historie2 2) Popis množiny2 2.1 Označování množin2 2.2 Typy množin2 2.3 Grafické znázornění množin3 2.4 Prázdná množina3 2.5 Doplněk množiny3 3) Vzájemné vztahy množin4 ...
Pokracuj

Daňové výhody v životním pojištění

Daňové výhody v životním pojištění Životní pojištění může být spolu s penzijním připojištěním se státním příspěvkem jedním z pilířů sociáln&iacut ...
Pokracuj

ZáKLADY FINANČNíHO ÚČETNICTVí - Souvislý příklad

Univerzita T. Bati Seminární práce do předmětu ZáKLADY FINANČNíHO ÚČETNICTVí - Souvislý příklad Kovárna&nbs ...
Pokracuj

ZáKLANDí INFORMACE O SPOŘITELNíM ÚVĚROVÉM DRUŽSTEVNICTVí

ZáKLANDí INFORMACE O SPOŘITELNíM ÚVĚROVÉM DRUŽSTEVNICTVí Ve světě mají družstevní spořitelny dlouhou tradici s počátky v 18. a 19. století. Předchůdci družstev vznikali nezávisle na několika m&i ...
Pokracuj

Kontrolní systém účetnictví – slouží ke kontrole účetnictví, zda je účetnictví vedeno úpln&#

Kontrolní systém účetnictví – slouží ke kontrole účetnictví, zda je účetnictví vedeno úplně, průkazně a věrohodně. Součásti kontrolního systému: přezkušován&iacut ...
Pokracuj

Účetnictví, Aktiva, Pasiva

Účetnictví, Aktiva, Pasiva   Účetnictví – význam – proces zápisu, klasifikace, sumarizování, vykazování a výkladu finanč. údajů dané organizace. Písem. zaznamenávání info ...
Pokracuj

Otázky ke zkoušce - Veřejné finance

Otázky ke zkoušce - Veřejné finance 1. Veřejný sektor, veřejné finance ve smíšené ekonomice - vymezení veřejného sektoru a veřejných financí, stát blahobytu, Paretovské optimum Veřejný sektor - soubor & ...
Pokracuj

Referaty Finance

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15