Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt, Recenze textu

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění Právní předpisy: LZPS - každý má právo na ochranu zdraví, občané mají právo na základní veřejné zdravotní pojištění, na bezpolatnou zdravotní péči a na ...
Pokracuj

Cestovní pojištění - Generali Pojišťovna, a. s., Allianz pojišťovna, a. s. - Pojišťovnictví A - Seminárn&ia

Slezská univerzita Opava Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Katedra financí Cestovní pojištění - Generali Pojišťovna, a. s., Allianz pojišťovna, a. s. - Pojišťovnictví A - Seminárn&ia ...
Pokracuj

Ucetnictvi - Metoda standardních nákladů

Ucetnictvi - Metoda standardních nákladů Vznik metody standardních nákladů je spojen s kvalitativní změnou v řízení výrobních (zejména průmyslových) podniků, ke které postupně docházelo ve vyspěl&yacu ...
Pokracuj

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku jsou všechna opatření, kterými dochází ke změnám výše nebo skladby finančních zdrojů podniku. Rozeznáváme: a/ financován&iac ...
Pokracuj

Postup při závádění peněz euro a jeho vliv na ČR

Seminární práce Postup při závádění peněz euro a jeho vliv na ČR Obsah:Obsah2 Úvod3 Euro3 Tři etapy přechodu na euro3 V ...
Pokracuj

Kapitalove trhy -  Co to je RM-Systém, Základní rozdíly mezi RM-Systémem a BCPP, Kdo může obchodovat na trhu RM-Systému, Bě

Kapitalove trhy -  Co to je RM-Systém, Základní rozdíly mezi RM-Systémem a BCPP, Kdo může obchodovat na trhu RM-Systému, Běžný zákazník Úvod1 1.Co to je RM-Systém?2 2.Základní rozdíly mezi RM-Systémem a ...
Pokracuj

Při zpracovávání tématu jsem vycházel z těchto zdrojů:

Při zpracovávání tématu jsem vycházel z těchto zdrojů:   1. Trendy ve vývoji finančních trhů     Za významné trendy ve vývoji současných finančních trhů se považují zejmé ...
Pokracuj

Kapitálová struktura podniku

VYSOKá ŠKOLA EKONOMICKá V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Seminární práce z předmětu FP 402 Kapitálová struktura podniku ...
Pokracuj

BURZA CENNÝCH PAPíRŮ

BURZA CENNÝCH PAPíRŮ - Obecná ustanovení o burze cenných papírů - Povolení ke vzniku a zrušení burzy - Akcie burzy - Orgány burzy - Valná hromada akcionářů burzy - Burzovní komora - Práva a povinnosti burzovn&iacu ...
Pokracuj

REáLNá A NOMINáLNí ÚROKOVá MíRA, TYPY ÚROKOVÝCH SAZEB, ÚROČENí

REáLNá A NOMINáLNí ÚROKOVá MíRA, TYPY ÚROKOVÝCH SAZEB, ÚROČENí OBSAH 1.OBSAH0 2. ÚROK1 3.1. REáLNá A NOMINáLNí ÚROKOVá MíRA2 3.1.1. Nominální úrokov&aacu ...
Pokracuj

Referaty Finance

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15