Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Projekt Finance Referaty Referát

Firma XYZ s.r.o. je plátcem DPH.

Zadání : Firma XYZ s.r.o. je plátcem DPH. V prosinci 1998 pořídila počítač ze zahraničí. Faktura od dodavatele na částku USD 5 562,-byla zaúčtována v prosinci 1998 kurzem 29,659 a uhrazena v prosinci ...
Pokracuj

Sankce v daňovém řízení

Sankce v daňovém řízení Zákon České národní rady č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků Úvod Daňová legislativa ukládá daňovým subjektům celou řadu povinností. Ne všichni d ...
Pokracuj

Vývoj bankovní soustavy od roku 1919 – zaměření na typy bank

V Y S O K á V O J E N S K á Š K O L A P O Z E M N í H O V O J S K A F a k u l t a e k o n o m i k y o b r a n y s t á t u Katedra obchodně finanční V& ...
Pokracuj

Banka a její produkty

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Seminární práce do finančního práva Banka a její produkty ...
Pokracuj

Soustava daní České republiky:

Soustava daní České republiky: Daňové právo se řídí: Hmotně právními předpisy- jednotlivé daňové zákony Procesně právními předpisy= zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a popla ...
Pokracuj

BA (Hons) in Business Management - Písemná práce k modulu Účetnictví - Povinnosti účetní jednotky účtujíc&iac

The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management - Písemná práce k modulu Účetnictví - Povinnosti účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účet ...
Pokracuj

Úvěrové služby

Úvěrové služby úvěrová politika banky druhy úvěrů úvěrová smlouva Zákon o bankách - podle tohoto zákona se za banku považují převážně právnické osoby (nejčastěji a. s.), kter&e ...
Pokracuj

VÝVOJ ZDROJŮ FINANCOVáNí, RENTABILITY A ZADLUŽENOSTI VĚTŠíCH NEFINANČNíCH PODNIKŮ V

VÝVOJ ZDROJŮ FINANCOVáNí, RENTABILITY A ZADLUŽENOSTI VĚTŠíCH NEFINANČNíCH PODNIKŮ V Stručná analýza je orientována na základní charakteristiku vývoje vybraných finančních ukazatelů v obdob&iacu ...
Pokracuj

UTVáŘENí ČESKOSLOVENSKÉHO BANKOVNICTVí V LETECH 1918-1922

VYSOKá VOJENSKá ŠKOLA POZEMNíHO VOJSKA VE VYŠKOVĚ FAKULTA EKONOMIKY OBRANY STáTU ZáPOČTOVá PRáCE Z  FINANČNí VĚDY TÉMA: UTVáŘENí ČESKOSLOVENSKÉHO BANKOVNICTV ...
Pokracuj

Referaty Finance

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15