Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Seminární práce Finance, diplomové práce Finance, Semestrální práce

Faktoring a Forfaiting

Faktoring a Forfaiting Co je to faktoring?Faktoring je speciální úvěrová operace pro financování krátkodobé pohledávky do cca 90 dnů prodávajícího (dodavatele), kterou má za bonitním kupujícím (odběratelem), a to p ...
Pokracuj

„ Peníze nepáchnou - známé rčení připisované římskému císaři Vespasianovi. Když mu syn Titus v

Úvod : „ Peníze nepáchnou - známé rčení připisované římskému císaři Vespasianovi. Když mu syn Titus vyčítal, že uložil daň i na veřejné záchodky, dal mu přičichnout k min ...
Pokracuj

ESKONT SMĚNEK

ESKONT SMĚNEK Obsah OBSAH2 1.ÚVOD2 2.ESKONT SMĚNEK3 2.1Eskont tuzemských směnek4 2.2Eskont zahraničních směnek5 3.INKASO SMĚNEK6   Úvod ...
Pokracuj

Finanční investice - cenné papíry

Finanční investice - cenné papíry Seminární práci jsem soustředil na moderní možnosti investic (úspor) s jednotlivými míry ...
Pokracuj

Činnosti obchodních bank a rizika jejich činnosti - Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Činnosti obchodních bank a rizika jejich činnosti - Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha Seminární práce Činnosti obchodních bank a rizika jejich činnosti ...
Pokracuj

SMĚNKY A SMĚNEČNÉ OBCHODY - Předmět: Peníze, banky a finanční trhy

Slezská univerzita Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Seminární práce SMĚNKY A SMĚNEČNÉ OBCHODY - Předmět: Peníze, banky a finanční trhy   ObsahObs ...
Pokracuj

Uplatnění škod v daňových výdajích

S E M I N á R N í P R á C E Z P O J I Š Ť O V N I C T V í Téma: Uplatnění škod v daňových výdajích ...
Pokracuj

ANALÝZA FIREMNíCH NáKLADŮ

ANALÝZA FIREMNíCH NáKLADŮ Nákladům, jakožto položce snižující zisk firmy je nutné v podmínkách tržní ekonomiky věnovat maximální pozornost. Výše vstupů pr ...
Pokracuj

VNITROPODNIKOVÉ ÚČETNICTVí - KALKULAČNí SYSTÉM

VNITROPODNIKOVÉ ÚČETNICTVí - KALKULAČNí SYSTÉM obsahstrana I.FINANČNí versus VNITROPODNIKOVÉ ÚČETNICTVí2 - 3 II.KALKULACE - přičítání nákladů p&# ...
Pokracuj

MATEMATIKA V EKONOMII - Stanovení autonomní spotřeby a odchylek rovnovážného důchodu ve čtyřsektorovém modelu

Vysoká Škola Báňská - technická universita Ostrava Fakulta ekonomická Obor podniková ekonomika SEMINáRNí PRáCE Z PŘEDMĚTU MATEMATIKA V EKONOMII - Stanovení autonomní spotřeby a odchyle ...
Pokracuj

Referaty Finance

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15