Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt, Recenze textu

Charakteristika subjektu, trhu, úvěru

Charakteristika subjektu, trhu, úvěru Royal Bowling Club, společnost s ručením omezeným je firma založená jedním podnikatelem v červenci roku 1999. Předmětem její činnosti je provozování bowlingového klubu s barem pro ob& ...
Pokracuj

Příklady z ekonometrie

Vysoké učení technické Brno Fakulta Managementu a Ekonomiky ve Zlíně  Ekonometrie Příklady z ekonometrie   Příklad 3.: V následující tabulce je vývoje ...
Pokracuj

Rakousko-uhersko, Československá republika

Rakousko-uhersko, Československá republika Obsah 1) Rakousko-uhersko1 2) Československá republika1 3) Období 2. světové války3 4) 1945 – 19894 5) 90. léta5 Seznam použitých pramenů a literatury6 Za více než sto let své existence pr ...
Pokracuj

Důchodové pojištění - z.č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění

Důchodové pojištění - z.č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění - finančně nejnáročnější; účastní se nejvíce osob - je podsystémem (subsystémem) oblasti sociálního zabezpečen&i ...
Pokracuj

Penzijní připojištění - z. č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem

Penzijní připojištění - z. č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem = shromažďování peněžních prostředků od účastníků PP a státu poskytnut ...
Pokracuj

ANALÝZA BODU ZVRATU

  ANALÝZA BODU ZVRATU     Podstata metody  Analýza bodu zvratu je všeobecně známá pod anglickým názvem Break Even Analysis. Jedná se o zkoumání rovnováhy mezi náklady a výnosy. Analýza bodu zvratu předpokl&aa ...
Pokracuj

Financování podniku - Způsoby financování podniku

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, VUT v Brně Financování podniku - Způsoby financování podniku   Úvod Podnikov& ...
Pokracuj

Přehled dlužnických cenných papírů

Přehled dlužnických cenných papírů Peněžní vklady Jedná se o bezpečnou investici, protože vždy dostaneme zpět náš vklad. Výhodou je poměrně snadná mobilizovatelnost vkladů (jejich likvidita). Nevýhodou je p ...
Pokracuj

Princip sjednocování daňového systému EU

Obsah:Obsah Úvod Princip sjednocování daňového systému EU Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty v EU Spotřební daně Přímé daně Zdaňování úspor Daňové zat ...
Pokracuj

KONSOLIDAČNí BANKA

Seminární práce KONSOLIDAČNí BANKA Transformační instituce Pro předmět : Peníze, banky a finanční trhy Ročník : I. OBSAH ...
Pokracuj

Referaty Finance

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15