Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

V dnešní, moderní době se lidé snaží ušetřit co nejvíce času na všem, na čem to jde. Ne jinak je to tak&e

Úvod: V dnešní, moderní době se lidé snaží ušetřit co nejvíce času na všem, na čem to jde. Ne jinak je to také v platebním styku. Proto také člověk byl tím primárním hybn&yacut ...
Pokracuj

Jako téma této seminární práce jsem si vybrala životní pojištění, protože si myslím, že se jedná o kva

1. Úvod Jako téma této seminární práce jsem si vybrala životní pojištění, protože si myslím, že se jedná o kvalitní službu ale u nás ne moc rozšířenou. Mým cílem bylo vyhodnotit nab& ...
Pokracuj

Cenne papiry - Co je to směnka?

Cenne papiry - Co je to směnka? Směnka je finanční dokument, dlužnický cenný papír, který vyjadřuje bezpodmínečný závazek směnečného dlužníka zaplatit majiteli směnky v určitý den na určitém m&i ...
Pokracuj

Úloha bank ve směnečných obchodech

Obsah   Úvod                 Úloha ...
Pokracuj

Individuální projekt z mikroekonomie - Sporožiro versus O.K.O.

Individuální projekt z mikroekonomie - Sporožiro versus O.K.O. Téma: Sporožiro versus O.K.O. 7. února 2001 Pavel Hatina, FM-VT, 1. ro ...
Pokracuj

Projekt z predmetu - Bankové operácie

Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta hospodárskej informatiky Projekt z predmetu - Bankové operácie Aktívne bankové operácie Aktí ...
Pokracuj

Daňová soustava

Daňová soustava charakteristika daňové soustavy, její platnost registrační povinnost (správa daní a poplatků) charakteristika daně z přidané hodnoty Soustava daní České republiky je stanovena zákonem o soustavě d ...
Pokracuj

Externí financování

Celosvětově je možno od poloviny osmdesátých let pozorovat výrazné změny v úloze financování podniku. Překračují se meze tradičního připravování situačních zpráv a obstarávání extern&iac ...
Pokracuj

Žádost o poskytnutí úvěru - Financni plany

Vysoké učení technické v Brně Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně Žádost o poskytnutí úvěru - Financni plany Finance a úvěrování ...
Pokracuj

SHRNUTí

SHRNUTí 22 let, svobodná vzdělání: Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně VUT Brno trvalé bydliště: Ot. Jeremiáše 2152 Písek ...
Pokracuj

Referaty Finance

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15