Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Seminární práce Finance, diplomové práce Finance, Semestrální práce

V tabulce jsou uvedeny objemy přepravy v tis. t (yij) v jednotlivých čtvrtletích let 1990 – 1995. Popište sezónní slož

Příklad 9: V tabulce jsou uvedeny objemy přepravy v tis. t (yij) v jednotlivých čtvrtletích let 1990 – 1995. Popište sezónní složku pomocí aditivního modelu s proporcionální sezónnosti. Pro jednoduchost ...
Pokracuj

Nemocenské pojištění - z.č. 54/1956 Sb. o nemocenském pojištění zaměstnanců

Nemocenské pojištění - z.č. 54/1956 Sb. o nemocenském pojištění zaměstnanců Principy: poskytování peněžních dávek krátkodobého charakteru, které jsou odvozeny z příjmu pojištěnce, ú ...
Pokracuj

SOCIáLNíZABEZPEČENí - Pojistovnictvi

SOCIáLNíZABEZPEČENí - Pojistovnictvi Právo sociálního zabezpečení lze vymezit jako právní odvětví, které upravuje právní vztahy, jejich prostřednictvím se zmírňují a odstraňují ná ...
Pokracuj

Generali Pojišťovna a.s., Životní pojištění - Generali Pojišťovna a. s., Příklady

Generali Pojišťovna a.s., Životní pojištění - Generali Pojišťovna a. s., Příklady Obsah 1. Generali Pojišťovna a.s.1 2. Životní pojištění - Generali Pojišťovna a. s.2 3. Příklady7 Seznam pou ...
Pokracuj

Nationale-Nederlanden v roce 1998

Nationale-Nederlanden v roce 1998 Výsledky Nationale-Nederlanden v roce 1998 ukázaly, že si opět upevnila své postavení mezi předními pojišťovacími společnostmi v České republice. Loni uzavřela NN více jak 38 000 pojistných sm ...
Pokracuj

Rozpočetnictví a jeho vztah k řízení hospodářství

Rozpočetnictví a jeho vztah k řízení hospodářství   V úvodu je třeba zdůraznit, že na vymezení rozpočtu i na jeho funkce v řízení podniku existují ve světě různé názory. Prosazuj&iacu ...
Pokracuj

Princip podvojného účetnictví

Princip podvojného účetnictví rozvaha, změny rozvahových stavů druhy účtů účtová osnova, účtový rozvrh Základní právní dokumenty upravující účetnictví jsou: Obchodní ...
Pokracuj

Účtování o časovém rozlišování,  – Náklady příštích období

Účtování o časovém rozlišování,  – Náklady příštích období Obsah  Obsah1 Účtování o časovém rozlišování2 Účet 381 – Náklady př ...
Pokracuj

GENEZE BURZOVNICTVí

SLEZSKá UNIVERZITA Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Katedra financí GENEZE BURZOVNICTVí Seminární práce Obsah ...
Pokracuj

ZARUČENÝ ŠEKOVÝ SYSTÉM V ČR

SLEZSKá UNIVERZITA Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné ZARUČENÝ ŠEKOVÝ SYSTÉM V ČR Seminární práce ...
Pokracuj

Referaty Finance

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15