Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt, Recenze textu

Finanční analýza teoreticky

Finanční analýza teoreticky Obsah Úvod Finanční analýza teoreticky Zdroje finančních informací a uživatelé finanční analýzy Účetní výkazy Rozvaha (bilance) Aktiva Pasiva Výkaz zisku a ztrát (v&yac ...
Pokracuj

ING Group

ING Group Úvod Změny se nevyhýbají žádnému oboru lidské činnosti, ani tak konzervativní oblasti, kterou vždy bylo a v mnoha ohledech stále je bankovnictví. Klasické bankovní služby přestávají mnoha klientům sta ...
Pokracuj

Obchodní činnost obchodníků s cennými papíry

Obchodní činnost obchodníků s cennými papíry Obsah Úvod1 1. Obchodní činnost obchodníků s cennými papíry2 2. Přelicencování obchodníků s cennými papíry2 3. Podrobnější pravidl ...
Pokracuj

Danova problematika - Vláda musí najít příjmy, z nichž by platila veřejné statky a programy přerozdělení důchod

ÚVOD Danova problematika - Vláda musí najít příjmy, z nichž by platila veřejné statky a programy přerozdělení důchodů. Tyto příjmy pocházejí z daní uvalených na důchody, mzdy, na prodej sp ...
Pokracuj

Daně z příjmu

Daně z příjmu charakteristika daně z příjmu je řešeno zákonem o dani z příjmu. Tento zákon upravuje: daň z příjmu fyzických osob daň z příjmu právnických osob DPFO př&ia ...
Pokracuj

Investování

Investování postup hodnocení investic metody rozhodování o investicích (čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, doba návratnosti) Investice = jsou takové výdaje podniku, které mají zajistit vý ...
Pokracuj

Žádost o poskytnutí úvěru

VUT Brno Fakulta managementu a ekonomika Financování a úvěrování Seminární práce Žádost o poskytnutí úvěru Identifikač ...
Pokracuj

ŽáDOST O POSKYTNUTí ÚVĚRU U KB - Financování a úvěrování

Vysoké učení technické v Brně Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně ŽáDOST O POSKYTNUTí ÚVĚRU U KB - Financování a úvěrování (seminární práce) ...
Pokracuj

Operace a transakce se Special Drawing Rights, Základní rozmístění Special Drawing Rights, Historie Speacial Drawing Rights

Operace a transakce se Special Drawing Rights, Základní rozmístění Special Drawing Rights, Historie Speacial Drawing Rights Obsah Úvod1 1. Operace a transakce se Special Drawing Rights2 2. Základní rozmístění Special Drawing Rights2 3. Historie Speacial Drawin ...
Pokracuj

Máme k dispozici časovou řadu vývoje obratu zahraničního obchodu v mld. Kč franko hranice dodavatele během 13 let.

Příklad 3: Máme k dispozici časovou řadu vývoje obratu zahraničního obchodu v mld. Kč franko hranice dodavatele během 13 let. t yt t(1) t (2) kt t t´ t2 1 41,2         -6 1 2 45,3 4,1 &nbs ...
Pokracuj

Referaty Finance

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15