Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

Euro

Euro Obsah 1) Úvod2 2) Euro2 3) Označení eura2 4) Centrální evropská banka2 5) Postup výpočtu fixních přepočítacích koeficientů3 6) Akciový trh3 7) EURIBOR4 8) Výhody zavedení eura4 9) Budoucnost5 Seznam použité l ...
Pokracuj

„Krátkodobý finanční plán“ - Seminární práce z předmětu FINANCE

VŠB-TU Ostrava Ekonomická fakulta Obor:Marketing a obchod „Krátkodobý finanční plán“ - Seminární práce z předmětu FINANCE Téma: „Krátkodob&yacut ...
Pokracuj

VZNIK A VÝVOJ INVESTIČNíCH FONDŮ

1.ÚVOD VZNIK A VÝVOJ INVESTIČNíCH FONDŮ V současné době restrukturalizace ekonomiky rapidně vzrostl vliv a význam finančních institucí. Vzniká spousta nových finančních institucí, k ...
Pokracuj

CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ KOMERČNíCH BANK, ORGANIZACE KOMERČNíCH BANK, FUNKCE BANK, BILANCE BANKY, SOUČASNÝ STAV KOMERČNíCH BANK

CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ KOMERČNíCH BANK, ORGANIZACE KOMERČNíCH BANK, FUNKCE BANK, BILANCE BANKY, SOUČASNÝ STAV KOMERČNíCH BANK   OBSAH ÚVOD1 CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ KOMERČNíCH BANK2 ORGANIZACE KOMERČNíCH BANK3 ORGANIZA&# ...
Pokracuj

Emise obligací ČNB v zahraničí

SLEZSKá UNIVERZITA OBCHODNĚ PODNIKATELSKá FAKULTA KARVINA SEMINáRNí PRáCE z předmětu MEZINáRODNí FINANCE Emise obligací ČNB v zahra ...
Pokracuj

ÚVOD DO POJIŠTĚNí, POJISTNÉ MODELY

ÚVOD DO POJIŠTĚNí, POJISTNÉ MODELY   Vznik a historie pojištění Vývoj pojištění lze rozdělit do tří základních vývojových etap Ad 1) Období, kdy převažuje pojišt&# ...
Pokracuj

Od 1. ledna 2000 došlo k legislativní změně v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. &#

I. Úvod   Od 1. ledna 2000 došlo k legislativní změně v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Česká pojišťovna a.s. byla zbavena monopolu v této oblasti. Zákonn&eacu ...
Pokracuj

Prioritní a zaměstnanecké akcie - Seminární práce do předmětu - Peníze, banky a finanční trhy

Prioritní a zaměstnanecké akcie - Seminární práce do předmětu - Peníze, banky a finanční trhy Seminární práce do předmětu - Peníze, banky a finanční trhy ...
Pokracuj

Státní rozpočet - České republiky na rok 1996

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Katedra společenských věd Státní rozpočet - České republiky na rok 1996 ...
Pokracuj

SMĚNKY

SMĚNKY V českém právním řádu je problematika směnek upravena zákonem směnečným a šekovým č. 191/1950 Sb. Z&aa ...
Pokracuj

Referaty Finance

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15