Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

Princip sjednocování daňového systému EU

Obsah:Obsah1 Úvod2 Princip sjednocování daňového systému EU Nepřímé daně3 Daň z přidané hodnoty v EU3 Spotřební daně3 Přímé daně4 Zdaňování úspor4 Daňov&ea ...
Pokracuj

Vytvoření výhodného portfolia pro investování - BURZY A FINANČNí TRHY

Fakulta řízení a informační technologie VŠP Hradec Králové Vytvoření výhodného portfolia pro investování - BURZY A FINANČNí TRHY BURZY A FINAN ...
Pokracuj

Vliv zavedení EURA na světovou ekonomiku

Vliv zavedení EURA na světovou ekonomiku Členové EU mají masivnější a lacinější přístup ke kapitálu. Konkurenční výhody poskytované eurem: zvyšuje se konkurence v bankovním a peněžním sek ...
Pokracuj

Financování soukromých - Základních uměleckých škol

Financování soukromých - Základních uměleckých škol Podpis: Ve své práci se snažím rozebrat nejprve obecná krit&e ...
Pokracuj

Akcie

Akcie Obsah I. Úvod2 II. Akcie2 III. Druhy akcií:2 1) Běžné akcie2 2) Prioritní akcie2 3) Zaměstnanecké akcie3 IV. Další dělení akcií:3 1) Z hlediska převoditelnosti3 2) Z hlediska termínu emise3 3) Z hlediska sídla spo ...
Pokracuj

Obchodní banky (Hodnocení podle charakteristiky kapitálové přiměřenosti)

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Katedra společenských věd Obchodní banky (Hodnocení podle charakteristiky kapitálové přiměř ...
Pokracuj

BĚŽNÝ ÚČET JAKO ZáKLAD BEZHOTOVOSTNíHO PLATEBNíHO STYKU

SLEZSKá UNIVERZITA OBCHODNĚ - PODNIKATELSKá FAKULTA V KARVINá BĚŽNÝ ÚČET JAKO ZáKLAD BEZHOTOVOSTNíHO PLATEBNíHO STYKU   ROZDíL MEZI IPB A ČS ( k předmětu:Platební a zú ...
Pokracuj

Tato seminární práce by se měla zabývat vývojem daňové soustavy v České republice a jejím postupným slaďo

OBSAH: 1Úvod2 2Výchozí situace2 3Daňový systém na počátku 90.let2 3.1Nová daňová soustava2 3.2Daň z přidané hodnoty3 3.3Spotřební daně4 3.4Daně z příjmů4 3.5Silniční daní4 3.6Obchodov&aa ...
Pokracuj

DPH u finančních činností

DPH u finančních činností Problémová vazba DPH na finanční činnosti a povinnost krátit nárok na odpočet daně nepůsobí problémy u subjektů zabývajících se typicky finanční činností, mezi kter&eacu ...
Pokracuj

Dokumentární akreditiv - Banky

Zúčtovací a platební styk Seminární práce na téma: Dokumentární akreditiv - Banky 1. ÚvodJako téma své seminární pr&aa ...
Pokracuj

Referaty Finance

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15