Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt, Recenze textu

Pojem času Augustinus ( "Vyznání"), Aristoteles ("Fyzika")

Pojem času Augustinus ( "Vyznání"), Aristoteles ("Fyzika")       Aristoteles ze Stagery     narozen roku 384 př.n.l. zemřel roku 322 př.n.l., zvaný S ...
Pokracuj

Schopenhauer a Nietzsche srovnání - Seminární práce ze současné filozofie

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Schopenhauer a Nietzsche srovnání - Seminární práce ze současné filozofie Po dlouhém rozva ...
Pokracuj

Atomismus. Vztah „primárních“ vlastností atomů a „sekundárních“ kvalit vnímaných smysly

Masarykova Univerzita v Brně Filozofická fakulta Seminární práce Téma: Atomismus. Vztah „primárních“ vlastností atomů a „sekundárních“ kvalit vnímaných smysly Martin Lewkiw ...
Pokracuj

Sofisté

Sofisté Příchod sofistů v 5. Stol.p.n.l. byl podmíněn rozvojem antické demokracie, zejména pak rozvojem kulturních odvětví /Občanské vzdělání/. Z jejich díla se bohužel téměř nic nedochovalo a výk ...
Pokracuj

“Co je to zač, ta bytost člověk?”

1. Úvod “Co je to zač, ta bytost člověk?” Člověk byl a zůstává sám pro sebe velkou hádankou. Odedávna stojí také v centru veškerého filozofického zájmu, který se soustřeďuje i na ...
Pokracuj

Středověká mystika -

Středověká mystika - Pojem mystika Chceme-li mystiku definovat, narazíme na obtíže. V dějinách spirituality neexistuje shoda v tom, co se přesně mystikou rozumí. Jedni ztotožňují mystiku se spir ...
Pokracuj

Referaty Filozofie

 1  2  3  4  5  6  7  8