Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

Referát na téma "Věda a 'přirozený svět'" - Miroslav Petříček jr. - Úvod do současné filozofie

Referát na téma "Věda a 'přirozený svět'" - Miroslav Petříček jr. - Úvod do současné filozofie   Ve své čtvrté přednášce se autor, jak vyplývá již ze samotného názvu, zabýv& ...
Pokracuj

Filosofie dialogu se zvláštním zřetelem k dílu E. Lévinase

Filosofie dialogu se zvláštním zřetelem k dílu E. Lévinase Zhruba v období mezi druhým a třetím rokem života začíná dítě označovat sebe sama jako Já. Přestane říkat např. Franta chce… a na ...
Pokracuj

“Co je to zač, ta bytost člověk?”

Esej na téma “Co je to zač, ta bytost člověk?”   Motto: Být člověkem znamená i nebýt v pojmu, je to dobrodružství, které je svou podstatou dramatem,cosi neopakovatelného a historicky proměnlivého.Ortega y GassetPohle ...
Pokracuj

Pojem pravda

Pojem pravda N ež se pokusíme rozebrat problematiku pravdivého poznání, nastiňme si alespoň přibližně výklad pojmu pravda. Pravda – slovo, které zdomácnělo u mnohého z nás. Už od malička si začínáme p ...
Pokracuj

Skepticismus

Skepticismus Na tradici gnoseologického relativismu a teorie dvojí pravdy řecké sofistiky v jistém smyslu navazovala v době helénistické tzv. škola skeptická. Rozlišují se tři období jejího vývoje : skepticismus star& ...
Pokracuj

John Locke, Druhé pojednání o vládě, zkoumání o pravém původu, rozsahu a účelu občanské vlády

Seminární práce z předmětu Dějiny filozofie Téma: John Locke, Druhé pojednání o vládě, zkoumání o pravém původu, rozsahu a účelu občanské vl&a ...
Pokracuj

Karl Jaspers: Otázka viny

Právnická fakulta Masarykovi university Karl Jaspers: Otázka viny Vyčerpávajícím způsobem vymezit a přiblížit obsah pojmu vina není nikterak jednoduché. Jistě ...
Pokracuj

Voluntarismus ve filosofii 19. století – Schopenhauerovo odmítnutí racionalismu, Nietzschova filosofie člověka

Voluntarismus ve filosofii 19. století – Schopenhauerovo odmítnutí racionalismu, Nietzschova filosofie člověka Voluntarismus - název pochází z latinského „volunas“ = chtění, vůle - hlavní složkou psychiky je složka vo ...
Pokracuj

Francis Bacon: NOVá ATLANTIS

Francis Bacon: NOVá ATLANTIS Nová Atlantida je utopické vyprávění o neznámém ostrově, na němž žijí obyvatelé, kteří mají vyspělou vědu a kulturu, dovedou poznávat přírodu. Francis Baco ...
Pokracuj

Platon dialog Gorgias - neboli o rétorice, dialog vývratný

Platon dialog Gorgias - neboli o rétorice, dialog vývratný Dialog Gorgias je jedním z mnoha Platonových dialogů, celkem je těchto dialogů okolo třiceti. Dialog je literárně – filosofický útvar charakteristický pro Platona, jiní ...
Pokracuj

Referaty Filozofie

 1  2  3  4  5  6  7  8