Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

Auguste Comte / Pozitivizmus (1798 – 1857)

Auguste Comte / Pozitivizmus (1798 – 1857) Auguste Comte, francouzský filozof, žák a pozdější odpůrce Saint-Simonův, zakladatel pozitivizmu a průkopník sociologie, se narodil roku 1798 v Montpellier v přísně katolické úřednick&ea ...
Pokracuj

Proč jsem si vybrala téma sebevraždy ? Sebevražda

úvaha   Osnova   Proč jsem si vybrala téma sebevraždy ? Sebevražda   Co je sebevražda ? Co motivuje lidi k sebevraždě ? Sebevražda jako východisko z utrpení Sebevražda jako oběť sebe ...
Pokracuj

Platón - život a dílo

Platón - život a dílo Platón, vlastním jménem Aristoklés, se narodil roku 427 př.n.l. do jedné z význačných a bohatých rodin v Aténách. Měl se stát nadějným literátem či politikem, alespo ...
Pokracuj

Definice filozofie - Vlastní výklad definice filozofie

Definice filozofie - Vlastní výklad definice filozofie Filozofie je obvykle považována za vědu, je zařazována mezi tzv. vědy společenské. Existuje mnoho náhledů na filozofii a filozofování - od postoje odmítavého, který ch&aacut ...
Pokracuj

Trojedinný Bůh a Osobní Bůh

  Trojedinný Bůh a Osobní Bůh  Sv. Pavel mluví s filosofii o oltáři k neznámému bohu – hledání, hmatání, tápání po Bohu; hledání horizontu - jednoty. Otázka po smyslu se objevuje kdekol ...
Pokracuj

Mýtus

  Mýtus Z počátku jsem si myslel, že tento referát bude pro vypracování velmi jednoduchý a lámal si hlavu o čem budu psát, protože se mi tato problematika zdála velmi jasná a jednoduchá. Po hlubší studii jsem došel k ...
Pokracuj

Hugo St. Victor

Hugo St. Victor Mystika bola útočiskom pre tých, ktorí protestovali proti intelektualizmu, no nemala takú moc, aby sa oslobodila od scholastiky. Hugo zo St. Victor bol najväčším stredovekým mystickým filozofom. Viedol školu v St. Victor v Parí&# ...
Pokracuj

Dialog Prótagoras patří mezi dialogy vypravované a má výhody i nevýhody této umělecké formy. Platónovo uměn&iacut

Dialog Prótagoras patří mezi dialogy vypravované a má výhody i nevýhody této umělecké formy. Platónovo umění užilo jejich možnosti k živému vylíčení dějů, které předcházel ...
Pokracuj

Racionalismus a empirismus

Racionalismus a empirismus Racionalismus tvrdí, že poznání vyrůstá z racionálního myšlení, které je zárukou platnosti. Je to učení, které vyzvedá přirozené poznání člověka, zdůrazňuje v&ya ...
Pokracuj

arete

arete Úvod Sokratés, se ostatně jako stejně celá řada dalších filosofů, zabýval cílem života a jeho naplněním. Nalezení životního smyslu a jakéhosi poslání se stalo ústředn&ia ...
Pokracuj

Referaty Filozofie

 1  2  3  4  5  6  7  8