Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Seminární práce Filozofie, diplomové práce Filozofie, Semestrální práce

RASISMUS

RASISMUS Etnické konflikty, porušování lidských práv, netolerance, nacionalismus a rasismus představují spolu se špatným ekologickým povědomím největší hrozby pro stabilitu současného světa. Politici i obyčejní l ...
Pokracuj

OBECNÉ DOBRO

OBECNÉ DOBRO Člověk je svou přirozeností tvor sociální. To je patrné z toho, že člověk sám sobě nedostačuje, žije-li sám, neboť přirozenost vybavila člověka dostatečně jen v málo věcech (Akvinský). Proto ...
Pokracuj

Ježíš Kristus a jeho význam

Ježíš Kristus a jeho význam Nejprve se zaobírejme otázkou, co je Ježíš Kristus, resp. kdo byl. Jelikož se dá jen stěží předpokládat, že se přírodní zákony změnily během 2000 let, je možné pr ...
Pokracuj

EXISTENCIáLNí ANALÝZA (EA)

EXISTENCIáLNí ANALÝZA (EA) Co je existenciální analýza? Počátek EA a logoterapie (z řec. "logos" smysl ) sahá do dvacátých a třicátých let našeho století. Jejich zakladatel – vídeňský ...
Pokracuj

Vymezení postmoderny u německého filosofa Wolfganga Welsche

Vymezení postmoderny u německého filosofa Wolfganga Welsche UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTí NAD LABEM PEDAGOGICKá FAKULTA Obsah : Obsah&h ...
Pokracuj

Zhodnotenie prínosu autora pre rozvoj pedagogického myslenia

ÚVOD Francúzsko 18. storočia je krajinou sociálnych protirečení, vnútorných rozporov a konfliktov. Je poznačené pečaťou zmien a prudkých mocenských bojov. Dedičstvo dlhoročnej vlády kráľa “slnka” Ľudov&iacut ...
Pokracuj

„ I L U Z E “ František Barta

filosofie – úvaha téma: „ I L U Z E “ František Barta Realita je subjektivní... Každý člověk si vytváří postupem času od dětství, kdy je nepopsaným listem papíru a mnoho věcí zatím nep&# ...
Pokracuj

JOHN LOCKE versus THOMAS HOBBES

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Seminární práce JOHN LOCKE versus THOMAS HOBBES OBSAH: Úvod 3 1. Kdo byl John Locke a Thomas Hobbes 3 2. Přirozený stav 4 2.1. Přirozený stav podle Johna Lo ...
Pokracuj

Jean-Jacques Rousseau

Jean-Jacques Rousseau "Není mnoho filosofů, jako byl francouzský myslitel Jean Jacgues Rousseau (28.6.1712-2.7.1778), kteří již za svého života výrazně ovlivnili myšlení a chování lidí, není mnoho prací, nevelkým rozsahem, ...
Pokracuj

Proč zrovna tahle škola

Téma: Proč zrovna tahle škola První otázka - Jak začít. Asi proč tu vlastně jsem (na této škole). Snadná odpověď. Nikam jinam mě nepřijali. Následuje další otázka - proč zrovna Karviná? Ještě snaz& ...
Pokracuj

Referaty Filozofie

 1  2  3  4  5  6  7  8