Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt, Recenze textu

HRA

HRA Hra je filosofickým pojmem, který si říká o své vymezení. Popsat a uchopit tento nesmírně rozmanitý a všudypřítomný fenomén se odjakživa pokoušelo mnoho filosofů, a i když to nebude jednoduché, pokus&i ...
Pokracuj

Referát z knihy: Mircea Eliade - MÝTUS O VĚČNÉM NáVRATU

Referát z knihy: Mircea Eliade - MÝTUS O VĚČNÉM NáVRATU (Archetypy a opakování) V předmluvě tohoto bezmála padesát let starého eseje připojil autor ještě další podtitul - "Úvod do fi ...
Pokracuj

Tvořivost a týmová spolupráce - Esej –

Tvořivost a týmová spolupráce - Esej – „Úloha vysokých škol a studia na VŠ“ Vypracovala: Ročník:II. Datum:7. ...
Pokracuj

Patristika a scholastika

Patristika a scholastika Patristika – období od 1, do 8,stol., v němž křesťanství do sebe vstřebává prvky antické moudrosti a zároveň se s ní kriticky vyrovnává. Patristika je obdobím první filosofické reflexe k" ...
Pokracuj

Hlavní filosofické směry 20.století

Hlavní filosofické směry 20.století Filosofie existence Vývoj myšlení se dostal ve 20.stol. do krizové situace. V kruté zkušenosti světových válek a hospodářské krize totálně padá osvícenské po ...
Pokracuj

VE SPáRECH NOCI - Mýty o vzniku Slunce a Měsíce z různých zemí

  VE SPáRECH NOCI - Mýty o vzniku Slunce a Měsíce z různých zemí Stvoření světa si lidé v různých krajích vykládali odlišně. Země je ale poznatelná,pro člověka hmatatelná, j ...
Pokracuj

Vina a skutočnosť viny (Kresťanský svetonázor)

Filozofická fakulta Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave Vina a skutočnosť viny (Kresťanský svetonázor)   Ako chápe vinu filozofia? Za vinu sa označuje to, ak nejakej osobe možno vyčítať, že postupovala protiprávne, a to ...
Pokracuj

Esej na téma - Umělá inteligence

Esej na téma - Umělá inteligence V dnešní době často zaslechneme slovo inteligence. Lidé se stále více vychloubají, jak jsou inteligentní. Spousta podnikatelů zpracovává testy inteligence a určují IQ, lidé se ...
Pokracuj

Existencionalismus - Seminární práce z předmětu Dějiny filozofie – esej

Úvod   Tato práce si klade za cíl uspořádat informace o jednom z nejvýznamnějších filosofických směrů dvacátého století – o filosofii existence, zvané též existencionalismus.Samozřejmě, že nep ...
Pokracuj

Referát o knize : Konrád Lorenz : Osm smrtelných hříchů

Úvod   Cílem tohoto referátu je seznámit s knihou Konráda Lorenze “Osm smrtelných hříchů”. Kniha byla vydána v roce 1990 v nakladatelství Panorama v Praze. Autor ve svém díle otevřeně a bez zastírání dokum ...
Pokracuj

Referaty Filozofie

 1  2  3  4  5  6  7  8