Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Projekt Ekonomie Referaty Referát

Mezinárodní pohyb zboží a služeb. Tendence ve vývoji mezinárodního obchodu po 2.světové válce

Mezinárodní pohyb zboží a služeb. Tendence ve vývoji mezinárodního obchodu po 2.světové válce Pohyb zboží: z prvotních mezin. ekon. vztahů vede k propojování jednotlivých nár.ekonomik je nezbytný ...
Pokracuj

Japonské centrum a jeho postavení ve sv. hospodářství. Vývoj vnějších ek. vztahů Japonska. Ekonomická úloha st

Japonské centrum a jeho postavení ve sv. hospodářství. Vývoj vnějších ek. vztahů Japonska. Ekonomická úloha státu a hosp. politika Japonska. Japon. politika v 90. letech největší centrum svět. hospod. po USA a EU. Zformova ...
Pokracuj

Ekonomická charakteristika zemí střední a východní Evropy, jejich zapojení do mezinárodní dělby práce a jejich post

Ekonomická charakteristika zemí střední a východní Evropy, jejich zapojení do mezinárodní dělby práce a jejich postavení ve světovém hospodářství. VÝVOJ ZEMí STŘEDNí A V EVROPY tzv. socialis ...
Pokracuj

Mezinárodní měnová soustava - hlavní etapy jejího vývoje

Mezinárodní měnová soustava - hlavní etapy jejího vývoje realizace mezinárodních ek. vztahů předpokládá existenci svět. peněz, které jsou nutnou podmínkou pro vytvoření mezinárodní měnové soustavy ...
Pokracuj

Japonské centrum a jeho postavení ve sv. hospodářství. Vývoj vnějších ek. vztahů Japonska. Ekonomická úloha st

Japonské centrum a jeho postavení ve sv. hospodářství. Vývoj vnějších ek. vztahů Japonska. Ekonomická úloha státu a hosp. politika Japonska. Japon. politika v 90. letech největší centrum svět. hospod. po USA a EU. Zformova ...
Pokracuj

Evropské centrum a jeho postavení ve sv. hospodářství. Vývoj integračních procesů v západní Evropě. Koncepc

Evropské centrum a jeho postavení ve sv. hospodářství. Vývoj integračních procesů v západní Evropě. Koncepce tzv. Evropského ekonomického prostoru Evropa jako ( EU) dominuje na světových trzích 40% podílem na sv& ...
Pokracuj

Vymezení rozvojových zemí a jejich místo v SH, soc.- ek. rysy

Vymezení rozvojových zemí a jejich místo v SH, soc.- ek. rysy asi 120 zemí vznik z bývalých kolonií (rozpad 60. léta 20. století) existují 2 koncepce: užší… méně zemí (získání politick& ...
Pokracuj

Analýza příjmů a výdajů státního rozpočtu České republiky v letech 1994 - 2000

Seminární práce z předmětu Veřejné finance Analýza příjmů a výdajů státního rozpočtu České republiky v letech 1994 - 2000 E32 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní 27. listopadu 2000 ...
Pokracuj

ZAHRANIČNí OBCHOD ČR V  LETECH 1993 – 1998

ZAHRANIČNí OBCHOD ČR V  LETECH 1993 – 1998 Obsah zápočtové práce :strana č.obsah -titulní strana 1-2osnova, úvod - deficit platební bilance 3-4mezinárodní obchod ČR 5-6tabulky 7mezinárodní ...
Pokracuj

Základní směry vývoje daňové soustavy ČR

Základní směry vývoje daňové soustavy ČR Harmonizace daňové soustavy ČR s právním normami EU představuje velice náročný a dlouhodobý proces, avšak příslušné daňové zákony, p" ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62