Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Seminární práce Ekonomie, diplomové práce Ekonomie, Semestrální práce

Výpis kurzu VUT v Brně

Výpis kurzu VUT v Brně Obsah: Anotace kurzu. Doporučená literatura. Zajištění výuky v kurzu. Rozsah a hodnocení kurzu. Fakulta : Fakulta managementu a ekonomiky Kód kurzu : Název kurzu: Controlling ...
Pokracuj

Ceny, určování a přizpůsobování cen, cenové změny

Ceny, určování a přizpůsobování cen, cenové změny Ziskové i neziskové firmy určují cenu svých výrobků, ceny pak mají různá jména: nájemné, školné, poplatky, jízdné, hon ...
Pokracuj

KONKURENCE

KONKURENCE Znát své zákazníky a rozumět jim nestačí.Ale od sedmdesátých let závisí rozvoj firem na podílu trhu, který dokáží vyrvat svým konkurentům. Devadesátá léta jsou desetiletím zintenzív ...
Pokracuj

Příklad - Rozplánování výroby

Smetana, VŠB, Matuszek, TU Lodz Obr.Vytváření výrobního systému Marketing a ocekávaný vývoj Rízení a plánování výroby Plán výrobních procesu Výrobní programy, objemy ...
Pokracuj

STŘEDISKOVÉ ÚČETNICTVí

STŘEDISKOVÉ ÚČETNICTVí Obsah: 9.1 Úvod 9.2 Tvorba středisek (odpovědnostních celků) 9.3 Zúčtování vnitropodnikových výkonů (vlastních výkonů) 9.4 Výkaz provozního odpočtu 9.5 Záv& ...
Pokracuj

Podnikový cíl - chápeme jako systém

PODNIKOVá EKONOMIKA A ŘíZENí - PŘEDNáŠKA 4 ___________________________________________________________________________ Podnikový cíl - chápeme jako systém - podle syntetického ukazatele - předpokládá splnění analytický ...
Pokracuj

PŘEDMLUVA

PŘEDMLUVA   Ekonomická věda je jednou z nejmladších disciplín. Sledovat její vývoj, poznávat hlavní myšlenkové proudy světové ekonomické teorie umožňuje lépe pochopit osud různých názorů, &scaron ...
Pokracuj

O FIRMĚ

osnovastrana Osnova 1 O firmě 2 Rozhodování o investicích 4 Hodnocení investic 5 Výpočet efektivnosti 6 Doporučení, závěr 9 Seznam literatury11             ...
Pokracuj

Podnikání a jeho úspěch

Vysoká škola podnikání SEMINáRNí PRáCE PODNIKáNí A PODNIK Podnikání a jeho úspěch                         „Mít &u ...
Pokracuj

Seminární práce - Dějiny ekonomických učení - MONETARISMUS – DíLO MILTONA FRIEDMANA A CHICAGSKÉ ŠKOLY

UJEP Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Moskevská ul. Ústí nad Labem Seminární práce - Dějiny ekonomických učení - MONETARISMUS – DíLO MILTONA FRIEDMANA A CHICAGSKÉ ŠKOLY ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62