Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

POSTAVENí AUSTRáLIE VE SVĚTOVÉ EKONOMICE V 90. LETECH

POSTAVENí AUSTRáLIE VE SVĚTOVÉ EKONOMICE V 90. LETECH ÚvodAustrálie je federativní stát rozkládající se na nejv ...
Pokracuj

Typy firem a jejich cíle:

Typy firem a jejich cíle: Typy firem v tržní ekonomice: Základní předpoklady - nabídka na základním trhu výrobku a služeb je soustředěna ve firmách, to vyplývá z úspor z rozsahu - jen firmy jsou schopny získat ...
Pokracuj

Peníze, monetární politika:

Peníze, monetární politika: Komponenty MS: M1 - Transakční peníze - jsou nejdůležitějším a nejostřeji sledovaným peněžním agregátem. Skládá se z položek skutečně používaným k transa ...
Pokracuj

Práce na PC - Zdravotnictví

Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Práce na PC - Zdravotnictví Seminární práce Téma Zdravotnictví ...
Pokracuj

Metody ekonomických rozborů - Význam controllingu v podnikové praxi

VYSOKá ŠKOLA BáŇSKá – TECHNICKá UNIVERZITA EKONOMICKá FAKULTA Seminární práce z předmětu : Metody ekonomických rozborů - Význam controllingu v podnikové praxi ...
Pokracuj

Předmět: Světová ekonomika - Příčiny a průběh finanční krize v zemích jihovýchodní Asie THAJSKO

Slezská univerzitaObchodně podnikatelská fakulta v Karviné Seminární práce Předmět: Světová ekonomika - Příčiny a průběh finanční krize v zemích jihovýchodní Asie THAJSKO ...
Pokracuj

Mezinárodní měnový fond a asijská měnová krize

Mezinárodní měnový fond a asijská měnová krize Abychom se mohli zabývat úlohou MMF při řešení asijské měnové krize, je třeba si alespoň stručně připomenout je hlavní příčiny a projevy v p ...
Pokracuj

Promítání rizika do investičního rozhodování

Přednáška č.7 Promítání rizika do investičního rozhodování 1. Promítání rizika do finančních kritérií efektivnosti investic 2. Riziko portfolia investic ------------------------------------------------------------- ...
Pokracuj

Architektury IS/IT

Architektury IS/IT Aplikační architektura IS/IT = schématické vyjádření hl. aplikací IS a jejich podstatných vazeb vč. dokumentace klíč. charakteristik aplikací Hlediska významu aplikační arch ...
Pokracuj

KAPITáLOVÉ OBCHODNí SPOLEČNOSTI

KAPITáLOVÉ OBCHODNí SPOLEČNOSTI  Akciová společnost- a.s.   Počet zakladatelů 1 právnická nebo min. 2 fyzické. Způsob založení: Bez výzvy k upisování akcií (Dohodnou se že v urč.poměru spla ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62