Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

Ekonomický rozhled - Podstata ekonomie, vyspělost ekonomiky určitého státu a kvality života.Vztahy ekonomiky a ekologie.

Ekonomický rozhled - Podstata ekonomie,vyspělost ekonomiky určitého státu a kvality života.Vztahy ekonomiky a ekologie. - Ekonomika :vlastní hosodářský proces,fungování. Ekonomie : věda,která zkoumá ekonomiku,jak funguje. Ekonomická ...
Pokracuj

Vývoj českého ek. myšlení (před a po 2.svět.válce)

Vývoj českého ek. myšlení (před a po 2.svět.válce) Rakousko-Uhersko České země byly součástí R-U. Známí jsou čeští historikové a ekonomové. Proč ekonomie? České země byly prům ...
Pokracuj

Cenová pružnost poptávky

Cenová pružnost poptávky Tyto křivky se používají při marketingových analýzách trhu. Vycházíme z osových souřadnic: x, y. Na ose x je množství, na y cena (P). Tyto křivky mají demonstrovat odlišné chov&aac ...
Pokracuj

Modely ekonomického růstu

Modely ekonomického růstu Jedním ze základních předpokladů zachování existence každé společnosti je průběh reprodukčního procesu, tzn. neustálé opakování výroby, výměny činností a ...
Pokracuj

Mezinárodní měnový systém

Mezinárodní měnový systém Potřeba vzniku mezinárodních peněz, a tedy mezinárodního měnového systému (MMS) se objevila velice brzo s rozvojem mezinárodního obchodu a již od počátku se navzájem silně ovliv& ...
Pokracuj

Ceny v tržní ekonomice

Ceny v tržní ekonomice 1) Cena a faktory na ni působící 2) Hl. cíle podniku při stanovení ceny 3) Vztah poptávky a nabídky - cenová pružnost poptávky - důchodová pružnost poptávky - mezní nabídka, mezní popt& ...
Pokracuj

Asijská krize - vývoj, příčiny a opatření

Slezská Univerzita Obchodně podnikatelská fakulta Katedra ekonomie Seminární práce do předmětu Světová ekonomika Téma: Asijská krize - vývoj, příčiny a opatření ...
Pokracuj

MEZINáRODNí EKONOMICKá INTEGRACE - Svetova ekonomika

MEZINáRODNí EKONOMICKá INTEGRACE - Svetova ekonomika semestrální práce - oddíl 46 Úvod Jasná prům ...
Pokracuj

Perspektivy obchodu se státy SNS.

Seminární práce. Perspektivy obchodu se státy SNS. v Karviné 12.10.1993 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ& ...
Pokracuj

ÚSTAVNí ZáKON

ÚSTAVNí ZáKON o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č.1/1993 Sb., Ústava České republiky: ve zněn&ia ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62