Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

– Prameny změn: alternativní ekonomické systémy - A/ VÝVOJ EKONOMICKÉHO MYŠLENí

– Prameny změn: alternativní ekonomické systémy - A/ VÝVOJ EKONOMICKÉHO MYŠLENí Historie hlavního proudu ekonomie Prvopočátky Aristoteles, středověká scholastika – normativní teorie (např. myšlenka spravedliv&eac ...
Pokracuj

MANAGEMENT

MANAGEMENT 1, Rozbor příležitostí 2,Výzkum a výběr cílových trhů 3, Tvorba strategií 4, Plánování programů5, Organizování řízení / MANAGEMENT – proces řízení, vedení k ...
Pokracuj

(North Atlantic Treaty organisation) - Severoatlantická aliance

NATO (North Atlantic Treaty organisation) - Severoatlantická aliance 1. Vznik NATO 1. 1 Vývoj poměrů po 2. světové válce Po druhé světové válce v letech 1945-1949 ...
Pokracuj

Podnikání zahraničních osob

Podnikání zahraničních osob Zahraniční osoba = FO, která má bydliště mimo území ČR a PO, která má sídlo mimo naše území zahr. osoby mohou v ČR podnikat ve stejném rozsahu a za stejných podmí ...
Pokracuj

Nabídka dokonale konkurenčních firem a DK trhy

Nabídka dokonale konkurenčních firem a DK trhy Nabídkové chování dokonale konkurenční firmy DK fa je tak malá vzhledem k trhu, že nemůže ovlivnit tržní cenu. Maximalizuje zisky (podobné čistým výdělkům neb ...
Pokracuj

Vnější vztah – přechází hranice státu

Úvod Vnější vztah – přechází hranice státu ekonomický obchodní (směna, přeprava) finanční neekonomické povahy Nástroje obchodní politiky = to, co má stát k dispozici, aby mohl vynucovat obchodn ...
Pokracuj

Základní ekonomické pojmy

Základní ekonomické pojmy Základní pojmy Lidé mají velké množství potřeb, tyto potřeby se mění a vyvíjejí. POTŘEBA je pocit nedostatku, který se snažíme odstranit. Potřeby člověka jsou: vrozen&ea ...
Pokracuj

o marketingu všeobecně

o marketingu všeobecně Vybrané definice MAR manažerský proces, který je zodpovědný za vyhledání, přejímání a uspokojování požadavků zákazníků proces plánování a naplňov&aac ...
Pokracuj

Charakteristika nákladů

Charakteristika nákladů 1.1 Základní věcné vstupy a jejich ekonomický významCo tam patří suroviny materiál nakupované díly nakupované výrobky palivo energie výrobní zařízení nářadí ...
Pokracuj

cvičení-Makroekonomické veličiny

cvičení-Makroekonomické veličiny Úkol č. 1 Analýza makroekonomických agregátních veličin Z uvedených přehledů o vývoji MAE veličin zvolte 3 různé rozvinuté země a za posledních 5 let vypočtěte ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62