Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

– Ekonomická úloha vlády: výdaje a zdanění - A/ VLáDNí VÝDAJE

– Ekonomická úloha vlády: výdaje a zdanění - A/ VLáDNí VÝDAJE

Každý Američan se setkává se třemi úrovněmi vlády: federální, státní a místní.

B/ EKONOMICKÉ ASPEKTY ZDANĚNí

Při volbě struktury zdanění vláda ve skut. rozhoduje o tom, jak získat potřebné zdroje od domácností a firem a vložit je do kolektivní spotřeby a investic. Peníze získané zdaněním jsou tedy prostředkem, kt. se reálné zdroje transformují ze soukromých statků na kolektivní statky.

Zásady zdanění

 • Princip prospěchu a princip platební schopnosti

Princip prospěchu: zdanění úměrně prospěchu získaného z vládních programů

Princip platební schopnosti: zdanění má pomáhat spravedlivému rozdělování 19841qpl13vtr2m

Horizontální spravedlnost: ti, kdo jsou na tom v podstatě stejně, mají být stejně zdaněni

Vertikální spravedlnost: sobě nerovní by měli být zdaněni nestejně

 • Pragmatické daňové kompromisy

 • progresivní/degresivní/proporcionální - podle toho, odnímá-li lidem s vysokým důch. tentýž/větší/menší podíl důch., než jaký odnímá důchodově slabým

 • přímé/nepřímé daně - uvaleny na SaS, a tedy pouze „nepřímo“ na jednotlivce pt841q9113vttr

 • (Federální) daně

  1. přímé

   • z příjmu - důchodového typu, osobníjednotná

    • fyzických osob relativní P

    • právnických osob relativní L

   • z majetku - reálné

    • z nemovitostídiferencovaná

     • z pozemkůzemědělská půda - relativní L

  ostatní pozemky - pevná

     • ze stavebpevná

    • dědická, darovací, z převodu nem.jednotná relativní L

    • silničnídiferencovaná pevná

    • k ochraně ŽP

  • nepřímédiferencovaná

   • univerzální

    • DPHrelativní L

   • selektivní

    • SDpevná


   Daně a efektivnost

   Vliv daňových sazeb na prac. úsilí je nejasný. Účinek vysokých daní na majetkový důchod je mnohem zřetelnější – dochází k přesunům zdrojů. Nejdůležitější účinek může mít nikoli úroveň zdanění, ale rozdíly v daň. sazbách.

   • Lafferova křivkaOBR. STR. 795

   1980: škola strany nabídky argumentovala, že destimulující účinky vysokých mezních daň sazeb jsou odpovědné za mnoho národních nemocí – za nízké úspory, recesi, stagnující produktivitu, vysokou inflaci. Zdůrazňovali význam nízkých mezních daň. sazeb pro dobrou ek. výkonnost.

   Osa x: daň. sazba

   Osa y: celk. daňový příjem à „kopeček“