Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy




























Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Závislost mezi tržbami a objemem realizované produkce


Slezská univerzita

Obchodně podnikatelská fakulta

Závislost mezi tržbami a objemem realizované produkce

1.Seminární práce

KARVINá 1993 sk. 1/2 F


29786sbf94gnk8v

Výpočty:

aTp+baQi 146,20 + 0,67 . 158
a=-------- = -------------------- = 25,2
n 10
-n.aTpQi + aTp . aQi -10 . 2100 + 146,2 . 158
b=-------------------- = ------------------------ =
n . aQi2 - (aQi)2 10 . 2812 - (158)2

-21000 + 23 099,6
=----------------- = 0,67
28 120 . 24 964

1.Výpočet objemu produkce,při níž T bude maximální a kolik?
2.Výpočet objemu produkce,při níž cena (ø Tr) bude rovna nule?
bn786s9294gnnk

ad 1) Th = aQi - bQi2 Th = aQi - bQi2
max Th = (aQi - bQi2)´ Th = 25,2.18,806-0,67.18,8062
0 = (aQi - bQi2)´ Th = 236,96
0 = a - 2bQi
Qi = 18,806 Maximální tržba bude při produkci 18,806 a
bude činit 236,96 Kč.
ad 2) ) Tr = a - bQi = 0
Tr = (25,2 - 0,67.Qi) = 0
Tr = 37,61 Při produkci 37,61 je cena nulová.