Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Projekt Ekonomie Referaty Referát

Parlamentní volby 2002 - daně

Parlamentní volby 2002 - daně V červnu roku 2002 se uskutečnily na celém území České republiky demokratické parlamentní volby, kterým předcházely agitace jednotlivých politických stran. Volební programy stran, které s ...
Pokracuj

Základy finanční analýzy firmy

Základy finanční analýzy firmy FA = diagnostická část finančního řízení poměřuje získané údaje a rozšiřuje jejich vypovídací schopnost (informace pro finanční rozhodování) E ...
Pokracuj

Peněžní toky firmy

Peněžní toky firmy poslední z triády kategorií: majetková struktura finanční struktura CF (peněžní toky) - rozvaha & výsledovka (výkaz CF) CF byl vynucen praxí finančního řízení, důrazem na skute&# ...
Pokracuj

Povodně  srpen 2002 a daně

Povodně  srpen 2002 a daně V srpnu roku 2002 postihly celou střední Evropu, včetně České republiky katastrofální záplavy, při kterých musel být dokonce v několika krajích vyhlášen nejvyšší stav ...
Pokracuj

STRATEGICKÝ CONTROLLING.

STRATEGICKÝ CONTROLLING. Otázky a úlohy: Vysvětlete obsah strategického controllingu Konfrontujte strategický a operativní controlling dle Manna Vysvětlete strategii managementu komplexních systémů Co ze strategie managementu komplexních systémů vy ...
Pokracuj

Metody experimentální

Metody experimentální   Jsou založeny na studii vztahů mezi dvěma nebo více proměnnými za kontrolovaných podmínek.   Nezávisle proměnná - testovaný prvek Závisle proměnná - pozorování jeho působen&iacut ...
Pokracuj

Nauka o zboží

Nauka o zboží Poživatiny = produkty potravinářské výroby - nápoje, - potraviny, - pochutiny. Potraviny mají pro organismus výživnou hodnotu. Pochutiny nemají pro organismus výživnou hodnotu, bez energie, podporují trávicí mechanismus ...
Pokracuj

CUKROVINY

CUKROVINY dělíme na: - nečokoládové - čokoládové Nečokoládové - jsou tvořeny cukrovou hmotou (upravenou, aromatizovanou) - základní složky tvoří: cukr, škrobový sirup, popř. mléko a aromatické a chu ...
Pokracuj

ÚVOD DO MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVí

ÚVOD DO MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVí Obsah: 1.1 Vývoj a pojetí manažerského účetnictví (MÚ) 1.2 Postavení, struktura a základní funkce účetnictví 1.3 Vztah finančního ú&# ...
Pokracuj

ODPOVĚDNOSTNí ÚČETNICTVí

ODPOVĚDNOSTNí ÚČETNICTVí Obsah: 8.1 Základní pojmy 8.2 Odpovědnostní vnitropodnikové řízení 8.3 Aplikace finančních kritérií ve vnitřní struktuře podniku 8.4 Využití peněžníc ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62