Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt, Recenze textu

Téma krize v zemích jihovýchodní Asie je i po více jak dvou letech stále velmi často

OBSAH 1ÚVOD1 2PŘíČINY VZNIKU KRIZE2 3PŮVOD KRIZE3 3.1Oslabení finačního sektoru3 3.2Deficit platební bilance4 3.3Příliv zahraničního kapitálu4 3.4Šiřitelnost krize5 4VYPUKNUTí KRIZE6 4.1Šíření krize7 4 ...
Pokracuj

Diagnostika a terapie podniku

Diagnostika a terapie podniku OP Morpa Historie a současnost firmy Morpa, a. s. Výroba papíru na šumpersku se opírá o dlouholetou tradici. První papírna zde vznikla již v polovině 16. století. Základy dnešních Olša ...
Pokracuj

Milton Friedman a jeho měnová teorie

Milton Friedman a jeho měnová teorie Citát: Profesor Friedman zásadním způsobem ovlivnil ekonomické myšlení 2. poloviny 20. století. Jeho argumenty jsou tak silné, že se je nepodařilo vyvrátit ani těm, kte ...
Pokracuj

Seminární práce z REGIONáLNí EKONOMIKY

VŠB Ostrava Ekonomická fakulta Seminární práce z REGIONáLNí EKONOMIKY   Region – pojem, vymezení Na úvod m&e ...
Pokracuj

Závislost mezi tržbami a objemem realizované produkce

Slezská univerzita Obchodně podnikatelská fakulta Závislost mezi tržbami a objemem realizované produkce 1.Seminární práce KARVINá 1993 ...
Pokracuj

CHARAKTERISTIKA OBCE 

OBSAH CHARAKTERISTIKA OBCE  1ÚVOD1 2CHARAKTERISTIKA OBCE2 3STRUKTURA ROZPOČTU OBCE3 3.1Struktura příjmů rozpočtu obce3 3.1.1Daňové příjmy3 3.1.2Nedaňové příjmy5 3.1.3Kapitálové příjmy5 3.1.4Při ...
Pokracuj

Semestrální práce do předmětu Mikroekonomie II na téma - OLIGOPOL - NA TRHU OPERáTORU MOBILNíCH TELEFONU V ČESKÉ RE

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně Semestrální práce do předmětu Mikroekonomie II na téma - OLIGOPOL - NA TRHU OPERáTORU MOBILNíCH TELEFONU V ČESK ...
Pokracuj

Tržní mechanismus, elasticita

Tržní mechanismus, elasticita nabídka, poptávka, trh charakteristika elasticity poptávky, druhy elasticity činitelé ovlivňující elasticitu Základem tržního mechanismu je trh výrobků a služeb. Jedná se o trh užitečn&y ...
Pokracuj

Ekonomické myšlení v antické filozofii

Ekonomické myšlení v antické filozofii Seminární práce Kurz Dějiny ekonomických učení ...
Pokracuj

Produktivita práce jako jeden z faktorů konkurenceschopnosti podniku

Produktivita práce jako jeden z faktorů konkurenceschopnosti podniku   Produktivita práce jako jeden z faktorů konkurenceschopnosti podniku Konkurenceschopnost firmy na trhu byla, je a vždy bude prvořadým ú ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62