Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Seminární práce Ekonomie, diplomové práce Ekonomie, Semestrální práce

Evropská unie

Evropská unie Přednášející: 1) Dr. Duchoň : Evropský systém ochrany lidských práv 2) Dr. Rakovský : Evropský soudní dvůr 1) Již Churchill v r. 1946 navrhl vytvoření Soudu RE 08/49 – statut RE : Rob. Schuma ...
Pokracuj

Co vedlo k založení MMF

  Co vedlo k založení MMF K založení Mezinárodního měnového fondu vedl především vývoj mezinárodní měnové soustavy po první světové válce. Konkrétně došlo k zániku Zlat ...
Pokracuj

Finanční deriváty

Téma : Finanční deriváty     a jejich využití při minimalizaci rizika při zahraničních platebních operacích osnovastrana Osnova 2 Finanční deriváty - úvod do teorie 3 Účastníci ...
Pokracuj

MILTON FRIEDMAN AND MONETARISM

MILTON FRIEDMAN AND MONETARISM Friedman’s Biography:   Milton Friedman was born July 31, 1912 in Brooklyn, New York in a poor family of immigrants from Eastern Ukraine. From 1928 till 1932 he studied at Rutgers University gaining a baccalaureate in two disciplines concurrently Mathematics and Economics. ...
Pokracuj

Základy finančního řízení a rozhodování podniku

Přednáška č.1 Základy finančního řízení a rozhodování podniku Finanční řízení je definováno jako subjektivní ekonomická činnost zabývající se získáváním pot&# ...
Pokracuj

Model oceňování kapitálových aktiv a kapitálová struktura podniku

Přednáška č. 8 Model oceňování kapitálových aktiv a kapitálová struktura podniku I. Model oceňování kapitálových aktiv II. Kapitálová struktura podniku : 1. Základní charakteristiky a pojmy ...
Pokracuj

Finanční řízení podniku a vnější(zahraniční) vztahy

Přednáška č. 13 Finanční řízení podniku a vnější(zahraniční) vztahy 1. Přímé zahraniční investice a jejich vymezení 2. Devizové riziko, jeho měření, vliv na hospodaření podnik ...
Pokracuj

Globalizovat svět ano či ne?

Globalizovat svět ano či ne?    Globalizace je proces integrace společnosti na vyšší geografické řádovostní úrovni, než tomu bylo v předcházejících etapách vývoje společnosti. Globalizačn&iacu ...
Pokracuj

History of trade theory – Mercantilism

History of trade theory – Mercantilism  Between 1600 and 1800 most of the states of western Europe were heavily influenced by a policy usually known as mercantilism. This was essentially an effort to achieve economic unity and political control. It may be thought of as a collection of policies designed to keep the state pros ...
Pokracuj

E-business – elektronické podnikání

E-business – elektronické podnikání Elektronické podnikání v řízení firmy Etapy vývoje informatiky primární zaměření = využití interních zdrojů, snižován& ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62