Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

Semestrální práce do předmětu MODELY A MODELOVáNí

Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ekonomická fakulta obor Systémové inženýrství a informatika Semestrální práce do předmětu MODELY A MODELOVáNí ...
Pokracuj

AKTIVNí POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI A TVORBA NOVÝCH PRACOVNíCH MíST V OKRESE  SVITAVY

Vysoké učení technické v Brně Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně Seminární práce do předmětu Regionální ekonomie: AKTIVNí POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI A TVORBA NOVÝCH ...
Pokracuj

Řešení růstu počtu bytových prostor

Vysoké učení technické Brno Fakulta Managementu a Ekonomiky ve Zlíně Regionální Ekonomie Seminární práce na téma Řešení růstu počtu bytových prostor v obci Havířov ...
Pokracuj

Regionální ekonomie ve zkratce

  Regionální ekonomie ve zkratce RE x DK - v DK je výrobce i spotřebitel v jednom bodě a vypouští prostor - nulové časy vzájemné interakce - RE neabstrahuje od prostoru - nutnost překonávat dopravní náklady - Prostor - fyzikáln&ia ...
Pokracuj

Globalizace

Globalizace Úvod   Globalizace se stala módním slovem 90. let. Národní ekonomiky se bezpochyby stávají neustále intergrovanějšími díky růstu pohybu investic, finančního kapitálu a obchodu přes hranice. Spotřebitelé ...
Pokracuj

Už je to tady , zase povinně k volbám?

Už je to tady , zase povinně k volbám? Aneb jak umíme být svobodní Obsah: Dotazník…&hellip ...
Pokracuj

SOCIáLNí STáT – ESEJ - Jak se z hlediska typologie sociálního státu vyvíjí vybrané prvky sociální po

  SOCIáLNí STáT – ESEJ - Jak se z hlediska typologie sociálního státu vyvíjí vybrané prvky sociální politiky ČR - Verejna ekonomika Téma : Jak se z hlediska typologie sociálního státu vyvíjí ...
Pokracuj

Práce jako výrobní faktor

Práce jako výrobní faktor Práce patří mezi výrobní faktory. Na trhu v roli poptávajícího vystupují firmy a v roli nabízejícího domácnosti. Pro většinu domácností představují odmě ...
Pokracuj

Produkční analýza, náklady firmy a zisk:

Produkční analýza, náklady firmy a zisk: Předpoklady teorie firmy: Firma při svém rozhodování vychází z požadavku maximalizace zisku. Firma se objevuje na dvou trzích na trhu statků a služeb a na trhu výrobních faktorů. ...
Pokracuj

Formování cen výrobních faktorů; teorie rozdělování:

Formování cen výrobních faktorů; teorie rozdělování: Podstata a specifika trhů s výr. faktory: Poptávka je poptávkou odvozenou. Obecně platí, jestliže klesá poptávka po finální produkci, klesá i poptá ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62